Sever đàng hoàng không thấy cái nào , toàn thể loại sever của cutithoidai , tranhbavn , beyeudoi , nản dễ sợ :gtbom: