Fanpage trải nghiệm https://www.facebook.com/trainghiemgame
Trang chủ http://nghichtq.mobi/
Fanpage https://www.facebook.com/nghichtq.mobi
Nghịch Tam Quốc là một gMO thẻ bài lấy bối cảnh Tam Quốc, hỗ trợ 2 nền tảng Android và iOS