Đăng ký:http://tlbb.myvnc.com:99/
Lauch:http://up.4share.vn/f/3b0808090c0f0e0b/Update.rar
Download full:http://up.4share.vn/f/586b6b6b6a606d6b/tlbb3.30.rar

exp:10
Drop:3
Cây quốc pk:
open tlbb cầy cuốc Pk 2014
open tlbb cầy cuốc Pk 2014