Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
 1. #1
  Tham gia ngày
  Jul 2014
  Bài gửi
  70

  [Mu open hôm nay]Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý

  ►Lượt Xem: 361 ►Trả Lời: 0
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 07-10-2014 ►Đánh Giá:

  • Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  • Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  • Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  • Trang chủ: http://mu.esy.es
  • Forum: http://muesy.byethost15.com
  • Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game.

   Wing 2.5 nâng cấp từ wing 2
   Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý

   Wing 4
   Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý
  • Exp: 70x - 100x / Drop item 15% (sẻ lấy ý kiến người chơi trong thời gian Test để quyết định tỉ lệ Exp)
  • Server hoàn toàn không Webshop, giới hạn reset hợp lý.
  • Event Game diễn ra liên tục vô cùng hấp dẫn.
  • Số lượng quái phân bổ hợp lý đều khắp bản đồ số lượng mỗi bãi vừa phải hợp lý.
  • Server có 5 phòng:
  • Phòng 1 và 2 cho phép PK
  • Phòng 3 và 4 Không PK
  • Phòng 5 dành cho tân thủ (reset <150).
  • Công thành chiến mỗi tháng 1 lần. Phần thưởng giá trị.
  • Cam kết không bán bất kỳ item nào dưới hình thức nào. Mọi trang bị có được đều do chính công sức người chơi mà ra.  ---------- Post added 07-05-2014 at 04:12 PM ---------- Previous post was 07-04-2014 at 09:52 PM ----------

  Wing 2.5 nâng cấp từ wing 2
  Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý

  Wing 4
  Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý


  ---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------

  Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý
  Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý


  ---------- Post added 07-06-2014 at 07:19 AM ---------- Previous post was 07-05-2014 at 10:51 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game.

  ---------- Post added at 11:33 AM ---------- Previous post was at 07:19 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game.

  ---------- Post added at 03:37 PM ---------- Previous post was at 11:33 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 03:37 PM ----------

  [*]Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.[*]Trang chủ: http://mu.esy.es[*]Forum: http://muesy.byethost15.com[*]Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online[*]Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game
  Hệ thống wing 2.5
  Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý

  Hệ thống wing 4
  Mu esy - season 6.3 100% không webshop - giới hạn reset hợp lý


  ---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 06:54 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added 07-07-2014 at 08:40 AM ---------- Previous post was 07-06-2014 at 10:32 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 11:30 AM ---------- Previous post was at 08:40 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 03:16 PM ---------- Previous post was at 11:30 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.

  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 07:34 PM ---------- Previous post was at 03:16 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added 07-08-2014 at 12:04 AM ---------- Previous post was 07-07-2014 at 07:34 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 11:38 AM ---------- Previous post was at 12:04 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 08:51 PM ---------- Previous post was at 11:38 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added 07-09-2014 at 08:49 AM ---------- Previous post was 07-08-2014 at 08:51 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 08:49 AM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game

  ---------- Post added 07-10-2014 at 08:09 AM ---------- Previous post was 07-09-2014 at 09:35 PM ----------

  Bắt đầu khởi động thử nghiệm Server đầu tiên mang tên Lorencia - Hồi sinh lục địa MU vào 10 giờ ngày 06 tháng 7.
  Đua top Alphatest 10 giờ ngày 07/07/2014.
  Open beta 10 giờ ngày 10/07/2014.
  Trang chủ: http://mu.esy.es
  Forum: http://muesy.byethost15.com
  Thông tin chi tiết: http://muesy.byethost15.com/forumdis...A9c-M.U-Online
  Phiên bản: Season 6.3 Plus, tích hợp auto trong game
  Lần sửa cuối bởi muesyes; 07-06-2014 lúc 07:17 PM

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]