Bước 1:
Truy cập : http://langvuichoi.com
Bước 2:
Đăng nhập theo tài khoản của bạn tại Làng Vui Chơi hoặc bằng OPEN ID.
Làng Vui Chơi - Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân
Bước 3:
Sau khi đăng nhập xong bạn Click vào nút “Cá nhân” có trên phần thông tin của bạn.
Làng Vui Chơi - Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân
Bước 4:
Trong giao diện phần thông tin cá nhân bạn click vào "Đổi Thông tin"
Làng Vui Chơi - Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân

Bước 5:
Hệ thống sẽ đưa bạn đến giao diện thay đổi thông tin cá nhân. Bạn hãy chú ý cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của bạn một cách chính xác nhé. Việc này sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn được tốt hơn và giúp chúng tôi chăm sóc bạn một cách chu đáo.
Làng Vui Chơi - Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân

Trân trọng!

[S.F]