AlphaTest 0h Ngày 19/12/2014 - Kết Thúc 12h00 Tối Ngày 20/12/2014
Open Chính Thức Server Long Kiếm 10h30 Sáng , Ngày 20/12/2014
Ra Mắt Máy Chủ Long Kiếm
Trang Chủ : http://tanlongkiem.com/

Đăng Ký : http://id.tanlongkiem.com/

Forum : http://forum.tanlongkiem.com/

Yahoo Hổ Trợ : hotro.tanlongkiem

- Phần Thưởng Đua Tóp Và Thời Gian Xem Tại Forum !

Open Chính Thức Server Long Kiếm 10h30 Sáng , Ngày 20/12/2014
Ra Mắt Máy Chủ Long Kiếm

II. MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT
+Post item trên kênh hệ thống[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Mặt nạ đa dạng phong phú[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Dã tẩu full chuẩn [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Công thành chuẩn 3 trụ - MAP Vinagame[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Đính tháo item - khoá rương an toàn [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Event đa dạng phong phú[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Lôi đài hỗn chiến [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Vận Lượng[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Auto thông minh[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Giao Item Kênh Chat (new version)[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Tìm Tọa Độ Mini Map[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Dame Ngũ Hành Tương Khắc….[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Phân Biệt Nội Công Ngoại Công [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Vũ Khí Hoàng Kim [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xư [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!! .
+ Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
+ Hệ Thống Công Thành Chiến Chủ Nhật Hàng Tuần [20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!
[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!


---------- Post added at 12:39 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ----------

Hướng Dẫn Trùng Sinh Theo Cấp
- Trùng Sinh 1 : Yêu Cầu Cấp 110 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 2 : Yêu Cầu Cấp 120 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 3 : Yêu Cầu Cấp 130 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 4 : Yêu Cầu Cấp 140 + 200 Vạn + 100 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 5 : Yêu Cầu Cấp 150 + 300 Vạn + 150 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 6 : Yêu Cầu Cấp 160 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 7 : Yêu Cầu Cấp 170 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 8 : Yêu Cầu Cấp 180 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 9 : Yêu Cầu Cấp 190 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 10 : Yêu Cầu Cấp 200 + 500 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Tạm Thời Giới Hạn Trùng Sinh 10

---------- Post added at 01:06 AM ---------- Previous post was at 12:39 AM ----------[20/12/2014]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Sơn Hà Xã Tắc[TANLONGKIEM.COM]!!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added at 02:34 PM ---------- Previous post was at 01:06 AM ----------

Hướng Dẫn Trùng Sinh Theo Cấp
- Trùng Sinh 1 : Yêu Cầu Cấp 110 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 2 : Yêu Cầu Cấp 120 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 3 : Yêu Cầu Cấp 130 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 4 : Yêu Cầu Cấp 140 + 200 Vạn + 100 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 5 : Yêu Cầu Cấp 150 + 300 Vạn + 150 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 6 : Yêu Cầu Cấp 160 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 7 : Yêu Cầu Cấp 170 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 8 : Yêu Cầu Cấp 180 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 9 : Yêu Cầu Cấp 190 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 10 : Yêu Cầu Cấp 200 + 500 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Tạm Thời Giới Hạn Trùng Sinh 10

---------- Post added at 05:54 PM ---------- Previous post was at 02:34 PM ----------

Hướng Dẫn Trùng Sinh Theo Cấp
- Trùng Sinh 1 : Yêu Cầu Cấp 110 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 2 : Yêu Cầu Cấp 120 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 3 : Yêu Cầu Cấp 130 Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 4 : Yêu Cầu Cấp 140 + 200 Vạn + 100 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 5 : Yêu Cầu Cấp 150 + 300 Vạn + 150 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 6 : Yêu Cầu Cấp 160 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 7 : Yêu Cầu Cấp 170 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 8 : Yêu Cầu Cấp 180 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 9 : Yêu Cầu Cấp 190 + 300 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Trùng Sinh 10 : Yêu Cầu Cấp 200 + 500 Vạn + 200 Xu Lại Bắc Đẩu Truyền Nhân Tại Ba Lăng Huyện
- Tạm Thời Giới Hạn Trùng Sinh 10

---------- Post added 12-20-2014 at 05:19 AM ---------- Previous post was 12-19-2014 at 05:54 PM ----------

Open Chính Thức Server Long Kiếm 10h30 Sáng , Ngày 20/12/2014
Ra Mắt Máy Chủ Long Kiếm

---------- Post added at 07:56 AM ---------- Previous post was at 05:19 AM ----------

Open Chính Thức Server Long Kiếm 10h30 Sáng , Ngày 20/12/2014
Ra Mắt Máy Chủ Long Kiếm
Trang Chủ : http://tanlongkiem.com/

Đăng Ký : http://id.tanlongkiem.com/

Forum : http://forum.tanlongkiem.com/

Yahoo Hổ Trợ : hotro.tanlongkiem

- Phần Thưởng Đua Tóp Và Thời Gian Xem Tại Forum !

---------- Post added at 10:17 AM ---------- Previous post was at 07:56 AM ----------

Open Chính Thức Server Long Kiếm 10h30 Sáng , Ngày 20/12/2014
Ra Mắt Máy Chủ Long Kiếm
Trang Chủ : http://tanlongkiem.com/

Đăng Ký : http://id.tanlongkiem.com/

Forum : http://forum.tanlongkiem.com/

Yahoo Hổ Trợ : hotro.tanlongkiem

- Phần Thưởng Đua Tóp Và Thời Gian Xem Tại Forum !