Vùng đất mới sắp được khai mở vào ngày 4/7 sắp tới, anh hùng hào kiệt hãy nhanh chóng chuẩn bị Chinh Phục Siêu Kiếm Giang Hồ ngay từ bây giờ... Hàng loạt hổ trợ giá trị đang đón chờ các vị anh hùng hào kiệt trong vùng đất mới này.

wWw.SieuKiem.Com....[ CÀY CUỐC ]Siêu Kiếm Giang Hồ : 8/07/2014 Aphatest -> 13/07/2014THÔNG TIN VỀ SERVER TLBB SIÊU KIẾM

Trang chủ: http://sieukiem.com/
Diễn Đàn: http://diendan.sieukiem.com/
Trang đăng ký: http://id.sieukiem.com/
TẢI GAME: http://diendan.sieukiem.com/threads/...TLBB-Sieu-Kiem
Facebook:
https://www.facebook.com/tlsieukiem
AlphaTest: 19h00 ngày 08/07/2014.
Open Chính Thức : 8h30 ngày 13/07/2014.
Exp Test: x500
Exp Open: x10
Yahoo hổ trợ:
private_tlbb
Thể loại: Cày cuốcwWw.SieuKiem.Com....[ CÀY CUỐC ]Siêu Kiếm Giang Hồ : 8/07/2014 Aphatest -> 13/07/2014HÌNH ẢNH VỀ SERVER TLBB SIÊU KIẾM

wWw.SieuKiem.Com....[ CÀY CUỐC ]Siêu Kiếm Giang Hồ : 8/07/2014 Aphatest -> 13/07/2014