Chính thức OPEN BETA Thiên Long Bát Bộ - Sub

Thiên Long Bát Bộ - Sub thể loại mới HOT mới OPEN BETA hôm nay !!!!
________________________________________
Thông Tin OPEN SERVER - Sub:

• Thời gian chính thức: 9h sáng ngày 7/7/2014
• Thể loại: Chuyển sinh chậm
• Trang chủ: http://thienlongsub.com/

• Trang download: http://thienlongsub.com/download.php
• Yahoo Hỗ Trợ: hotrotlsub@yahoo.com.vn
.
________________________________________
Sự kiện khi OPEN BETA
• Đua TOP nhận quà khủng:
- Bắt đầu từ ngày 7/7/2014 kết thúc trao thưởng đến ngày 14/7/2014
1. TOP 1 : 200.000 ĐMP + Danh Hiệu Đệ Nhất Chuyển Sinh
2. TOP 2 : 150.000 ĐMP + Danh Hiệu Đệ Nhị Chuyển Sinh
3. TOP 3 : 100.000 ĐMP + Danh Hiệu Đệ Tam Chuyển Sinh
Sự kiện KM 100% Tất cả các thẻ nạp từ ngày 7/7/2014 đến hết ngày 12/7/2014
Event được tổ chức thường xuyên trong game từ ngày 7/7/2014 đến ngày 137/2014


Thiên Long Bát Bộ - Sub thể loại mới HOT mới OPEN BETA hôm nay !!!!
Thiên Long Bát Bộ - Sub thể loại mới HOT mới OPEN BETA hôm nay !!!!