trang chủ:

http://61.147.107.74:83/

link reg : http://61.147.107.74:83/UserCenter/R...IBYAA2CGBQb1A0

đăng nhập : http://61.147.107.74:83/UserCenter/Login.php

vào game lên cấp 3 nhận 500k KNB ngoài ra có thể bán vàng lên shop để chuyển KNB