Bạn đang muốn tìm một server có thể chơi lâu dài?
Bạn đang muốn kết thêm nhiều hảo hữu?
Bạn là từng đam mê TLBB của FPT?
Đến với ĐẠI YẾN bạn sẽ được thỏa mản những câu hỏi trên!
Facebook Đại Yến: https://www.facebook.com/gmdaiyen?fref=ts
Diễn đàn VN-zoom Đại Yến: http://www.vn-zoom.com/f149/re-test-...903403-23.html
Web Đại Yến: http://tldaiyen.net/
Đến với Đại Yến để cảm nhận được tính ỗn định của server và hỗ trợ tận tình của G/M Đại Yến!