DU THIÊN LONG
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

Nhầm tạo ra 1 săn chơi bền vững và thỏa trí thư giản sau những giờ làm việc mệt mỗi, BQT viet GON đã chính thức cho ra mắt webgame mới mang tên Du Thiên Long

1. Giới thiệu sơ nét về game:
Du Thiên Long bao gồm có 4 môn phái chính:
- Thiên Long
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Thiên Nhẫn
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Nga Mi
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Ngũ Độc
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

Với những môn phái quen thuộc và những kỹ năng đẹp mắt sẻ giúp các bạn có 1 thời gian giải trí vui vẻ và thoải mái

2. Giới thiệu sơ nét về tính năng trong game
Du Thiên Long có rất nhiều tính năng đa dạng và hấp dẫn như:

- Công thành chiến
- Liên đấu
- Tỷ võ
- Kết hôn
- Kết nghĩa
- Bái sư
- Chiến trường hổn chiến
- Chiến trường song đấu
.v...v.......

3. Giới thiệu trang bị
Du Thiên Long xây dựng các trang bị theo nguyên tắc chế tạo ra nghĩa là khi bạn có trang bị sơ cấp bằng hữu chỉ cần đi tìm nguyên liệu sau đó nâng cấp trang bị đó lên.

Đặt biết Du Thiên Long không bán trang bị, không bán vật phẩm nâng cấp trang bị .v.v...

4. Về hỗ trợ tân thủ và hoạt động sự kiện - event Du Thiên Long:
Du Thiên Long luôn luôn có những hoạt động hổ trợ tân thủ, các sự kiện ingame và outgame .v...v...

Trên là đôi nét về Du Thiên Long nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy nhanh chân vào Du Thiên Long để cùng nhau bôn tẩu bạn nhé.

Sau đây là link
Trang chủ : http://vietgon.com/home/
Diễn đàn: http://diendan.vietgon.com/

---------- Post added 12-23-2014 at 05:48 PM ---------- Previous post was 12-22-2014 at 10:19 PM ----------

DU THIÊN LONG
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

Nhầm tạo ra 1 săn chơi bền vững và thỏa trí thư giản sau những giờ làm việc mệt mỗi, BQT viet GON đã chính thức cho ra mắt webgame mới mang tên Du Thiên Long

1. Giới thiệu sơ nét về game:
Du Thiên Long bao gồm có 4 môn phái chính:
- Thiên Long
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Thiên Nhẫn
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Nga Mi
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Ngũ Độc
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

Với những môn phái quen thuộc và những kỹ năng đẹp mắt sẻ giúp các bạn có 1 thời gian giải trí vui vẻ và thoải mái

2. Giới thiệu sơ nét về tính năng trong game
Du Thiên Long có rất nhiều tính năng đa dạng và hấp dẫn như:

- Công thành chiến
- Liên đấu
- Tỷ võ
- Kết hôn
- Kết nghĩa
- Bái sư
- Chiến trường hổn chiến
- Chiến trường song đấu
.v...v.......

3. Giới thiệu trang bị
Du Thiên Long xây dựng các trang bị theo nguyên tắc chế tạo ra nghĩa là khi bạn có trang bị sơ cấp bằng hữu chỉ cần đi tìm nguyên liệu sau đó nâng cấp trang bị đó lên.

Đặt biết Du Thiên Long không bán trang bị, không bán vật phẩm nâng cấp trang bị .v.v...

4. Về hỗ trợ tân thủ và hoạt động sự kiện - event Du Thiên Long:
Du Thiên Long luôn luôn có những hoạt động hổ trợ tân thủ, các sự kiện ingame và outgame .v...v...

Trên là đôi nét về Du Thiên Long nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy nhanh chân vào Du Thiên Long để cùng nhau bôn tẩu bạn nhé.

Sau đây là link
Trang chủ : http://vietgon.com/home/
Diễn đàn: http://diendan.vietgon.com/

---------- Post added at 07:27 PM ---------- Previous post was at 05:48 PM ----------

http://kenhgamez.com/forums/12-webgame-private.html

---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 07:27 PM ----------

Du Thiên Long - Webgame kiếm hiệp khai mở vào lúc 09h ngày 24/12/2014
Trang chủ: http://vietgon.com/home/
Diễn đàn: http://diendan.vietgon.com/
Du Thiên Long webgame thuộc dạng cày cuốc không tốn phí, luôn luôn có event với quà tặng hấp dẫn

---------- Post added at 11:57 PM ---------- Previous post was at 10:56 PM ----------

Du Thiên Long - Webgame kiếm hiệp khai mở vào lúc 09h ngày 24/12/2014
Trang chủ: http://vietgon.com/home/
Diễn đàn: http://diendan.vietgon.com/
Du Thiên Long webgame thuộc dạng cày cuốc không tốn phí, luôn luôn có event với quà tặng hấp dẫn

---------- Post added 12-24-2014 at 06:58 AM ---------- Previous post was 12-23-2014 at 11:57 PM ----------

Du Thiên Long - Webgame kiếm hiệp khai mở vào lúc 09h ngày 24/12/2014
Trang chủ: http://vietgon.com/home/
Diễn đàn: http://diendan.vietgon.com/
Du Thiên Long webgame thuộc dạng cày cuốc không tốn phí, luôn luôn có event với quà tặng hấp dẫn

---------- Post added at 02:03 PM ---------- Previous post was at 06:58 AM ----------

DU THIÊN LONG CÀY CUỐC
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

Nhầm tạo ra 1 săn chơi bền vững và thỏa trí thư giản sau những giờ làm việc mệt mỗi, BQT viet GON đã chính thức cho ra mắt webgame mới mang tên Du Thiên Long thuộc dạng CÀY CUỐC

1. Giới thiệu sơ nét về game:
Du Thiên Long bao gồm có 4 môn phái chính:
- Thiên Long
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Thiên Nhẫn
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Nga Mi
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

- Ngũ Độc
Du Thiên Long webgame mới, tặng quà phủ phê, nhìn vào là mê

Với những môn phái quen thuộc và những kỹ năng đẹp mắt sẻ giúp các bạn có 1 thời gian giải trí vui vẻ và thoải mái

2. Giới thiệu sơ nét về tính năng trong game
Du Thiên Long có rất nhiều tính năng đa dạng và hấp dẫn như:

- Công thành chiến
- Liên đấu
- Tỷ võ
- Kết hôn
- Kết nghĩa
- Bái sư
- Chiến trường hổn chiến
- Chiến trường song đấu
.v...v.......

3. Giới thiệu trang bị
Du Thiên Long xây dựng các trang bị theo nguyên tắc chế tạo ra nghĩa là khi bạn có trang bị sơ cấp bằng hữu chỉ cần đi tìm nguyên liệu sau đó nâng cấp trang bị đó lên.

Đặt biết Du Thiên Long không bán trang bị, không bán vật phẩm nâng cấp trang bị .v.v...

4. Về hỗ trợ tân thủ và hoạt động sự kiện - event Du Thiên Long:
Du Thiên Long luôn luôn có những hoạt động hổ trợ tân thủ, các sự kiện ingame và outgame .v...v...

Trên là đôi nét về Du Thiên Long nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy nhanh chân vào Du Thiên Long để cùng nhau bôn tẩu bạn nhé.

Sau đây là link
Trang chủ : http://vietgon.com/home/
Diễn đàn: http://diendan.vietgon.com/

---------- Post added at 09:10 PM ---------- Previous post was at 02:03 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-25-2014 at 02:06 PM ---------- Previous post was 12-24-2014 at 09:10 PM ----------

http://kenhgamez.com/forums/12-webgame-private.html