GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền

GunNoel.Com chính thức ra mắt với Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Event Hấp Dẫn, Cày Cuốc Chuẩn

GunNoel.Com-Open 14h 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Hỗ Trợ Vip,Event Thú Vị, Chơi Là Nghiền

Trang chủ : http://gunnoel.com/
Đăng nhập : http://play.gunnoel.com/
WebShop : http://shop.gunnoel.com:81/
Face Book : https://www.facebook.com/pages/GunNo...67782846586099

Thông Tin Game
1, Max cấp 65
1, Pet ( Slik pet 95%)
2, Vũ khí pet ( 90% )
3, Thẻ bài : 99%
4, Vật Tổ 100%
5, Nước Tu luyện 100%
6, Đá Tiềm Năng - Chiến Hồn - 100%
7, Đi Boss Thế Giới - Nhận điểm Vinh dự Nâng Vật tổ 100 %
8, Chiến đấu nhận từ 30 -> 50K xu mỗi trận
9, Kinh nghiệm khi chiến đấu đánh được bằng điểm sát thương
10, Phó bản: Chuẩn Giống Zing 100%
11, Mê cung: chuẩn 100 % (gồm 40 tầng)
12, Xí ngầu 100%
13, Luyện hóa dây truyền 100%
14, Hệ thống víp 100%
15, Hệ thống thăng cấp trang bị 100%
Lỗi trong game đã được fix Đến 99%, lên cấp cực nhanh xu sài thả phang.
* Mọi đồ bán trong web shop đều có thể kiếm được trong game thông qua: phó bản, chiến đấu, mê cung, thuyền rồng, rương gà, kim tự tháp..
Event: sẽ được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức


---------- Post added at 11:09 AM ---------- Previous post was at 12:23 AM ----------

GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền

---------- Post added at 02:00 PM ---------- Previous post was at 11:09 AM ----------

GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền

---------- Post added 12-24-2014 at 09:03 AM ---------- Previous post was 12-23-2014 at 02:00 PM ----------

GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền

---------- Post added at 11:49 AM ---------- Previous post was at 09:03 AM ----------

GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền


GunNoel.Com chính thức ra mắt với Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Event Hấp Dẫn, Cày Cuốc Chuẩn

---------- Post added at 02:36 PM ---------- Previous post was at 11:49 AM ----------

GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền

GunNoel.Com chính thức ra mắt với Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Event Hấp Dẫn, Cày Cuốc Chuẩn

---------- Post added 12-25-2014 at 01:59 PM ---------- Previous post was 12-24-2014 at 02:36 PM ----------

GunNoel.Com - Ra Mắt 14h Thứ 4 24/12, Cày Cuốc Hấp Dẫn, Event Pro, Noel Nhận Quà, Hỗ Trợ Cực Vip, Chơi Là Nghiền

GunNoel.Com chính thức ra mắt với Phiên bản Gunny II hoàn toàn mới thêm nhiều tính năng VIP. Event Hấp Dẫn, Cày Cuốc Chuẩn