MONG CÁC BÁC LÀM KIẾM THẾ PRIVATE ĐỌC ĐỂ THAM KHẢO BỌN EM NHỮNG NGƯỜI CHƠI MONG LẮM 1 SEVER ỔN ĐINH CÁC BÁC CHO ĐỒ CHẬM THÔI ĐỂ CÀY KÉO HAY NẠP THẺ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG HUT VỪA PHẢI LÀ OK.CHA AI LAM KHONG CONG CAI GI CA NHUNG CŨNG MONG BÁC NÀO CÓ NIỀM DAM MÊ THÌ LÀM CHO ANH EMC HƠI KÉ VỚI THÂNga-gt:gtgach::gtgach: