BQT VZGO Xin thông báo việc open thêm server 3 vào 12h 11/7/2014


Trang Chủ: http://bachu.vzgo.net

Với sự không nhưng phát truyển của chúng tôi và được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bạn hữu xa gần này chúng quyết định ra thêm server mới.
Với các tính năng hoàn hảo nhất của server chúng tôi mang đến cho các bạn như thú cưới và sắp update các skill mới cho các phái.
các tính năng hoàn hảo và các sự kiện hàng ngày mà các bạn khám phá không thể nào hết trong thế giới võ hiệp .


Áp tiêu
Thí luyện hằng ngày
Nhiệm vụ hàng ngày
Trận doanh hằng ngày
Tàng bảo đồ
Săn trộm
Loạn võ chiến trường
Quân Mông Cổ xâm lấnPhiêu miếu sơn
Liên Hoa giáo
Long môn thạch quân
Long môn phi giáp
Tịnh ảnh tự
Kỵ chiến giáo tràng
Ngũ độc tình
Thanh vân điện
Bản đào yến
thất tinh trận
Địa tàn đồLôi cổ sơn
Thế giới boss đại khiêu chiến
Xông xáo mười tám tầng địa ngục
Nhất phẩm đường
Phiêu miếu sơn
Khánh công yến-30 bạn đạt Level 60 đầu tiên sẽ nhận 5000 Vàng

bachu.vzgo.net sever 3.

BQT Kính Bút


---------- Post added at 12:37 PM ---------- Previous post was at 12:29 PM ----------

BQT VZGO Xin thông báo việc open thêm server 3 vào 12h 11/7/2014

---------- Post added at 12:39 PM ---------- Previous post was at 12:37 PM ----------

BQT VZGO Xin thông báo việc open thêm server 3 vào 12h 11/7/2014

---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:39 PM ----------

BQT VZGO Xin thông báo việc open thêm server 3 vào 12h 11/7/2014

---------- Post added at 01:04 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ----------

BQT VZGO Xin thông báo việc open thêm server 3 vào 12h 11/7/2014