[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp Thông tin Server Linh Kiếm[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp

Trích dẫn nội dung:Trích dẫn nội dung:

Yahoo hỗ trợ:

Trích dẫn nội dung:

linhkiem_private2014@yahoo.com

[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là VípGiới Thiệu Chung [Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp


-
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là VípAlpha Test: 13h 7/2/2014 - 14/2/2014

-
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
OPEN: 9h 16/2/2014[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là VípI: Hỗ Trợ Tân Thủ[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp

[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là VípII: Thông tin khác[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
- Drop : x10
- Max level : 129
- Tỉ lệ nạp thẻ: 1:1
- Đồng có thể kiếm
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
- Trùng có thể kiếm
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
- ...
- Hỗ trợ nhiệt tình.

[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là VípIII: Hệ Thống Phụ Bản Đặc Sắc[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
- Cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn tham gia các hoạt động...

1. Sát Tinh
- Trứng Thú Huyễn Hóa
- Nguyên liệu chế đồ
- Cao Cấp Hợp Thần Phù
- Thần Khí
- Ngọc 6
- ...
Demo:

[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
2. KC Phiêu Miễu Phong

- Ngọc
- Đồng
- Tiểu Lạt Bá
- ...
Demo:
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
3. Thiếu Thất Sơn
-
Long Văn
- Nguyên liệu làm Võ Hồn- Đồng Vàng
- Long Bài
- ...
Demo:
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp

4. Ác Bá
- Yểu Quyết 80 các phái
- Đồng vàng
- Ngọc

Demo:
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
............


Và vô cùng phụ bản khác với nhiều phần thưởng giá trị đang chờ các bạn tại. http://www.linhkiem.us

[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là VípIV: Hệ Thống Chức Năng [Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp
- Hệ Thông Võ Hồn
- Hệ Thống Long Văn
- Hệ Thống Thần Khí

1.[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp

2.[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp Hệ Thống Tính Năng Long Văn
[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp

3.[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp Hệ Thống Tính Năng Thần Khí[Alpha Test] Thiên Long Linh Kiếm - Cày Cuốc Là Ra Đồng,Chăm Chỉ Là Víp