[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!! Thông tin Server Linh Kiếm[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!

Trích dẫn nội dung:Trích dẫn nội dung:

Yahoo hỗ trợ:

Trích dẫn nội dung:

linhkiem_private2014@yahoo.com

[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!Giới Thiệu Chung [AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!![AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!


-
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!Alpha Test: 13h 7/2/2014 - 14/2/2014

-
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
OPEN: 9h 16/2/2014[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!I: Hỗ Trợ Tân Thủ[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!

[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!II: Thông tin khác[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
- Drop : x10
- Max level : 129
- Tỉ lệ nạp thẻ: 1:1
- Đồng có thể kiếm
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
- Trùng có thể kiếm
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
- ...
- Hỗ trợ nhiệt tình.

[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!III: Hệ Thống Phụ Bản Đặc Sắc[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
- Cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn tham gia các hoạt động...

1. Sát Tinh
- Trứng Thú Huyễn Hóa
- Nguyên liệu chế đồ
- Cao Cấp Hợp Thần Phù
- Thần Khí
- Ngọc 6
- ...
Demo:

[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
2. KC Phiêu Miễu Phong

- Ngọc
- Đồng
- Tiểu Lạt Bá
- ...
Demo:
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
3. Thiếu Thất Sơn
-
Long Văn
- Nguyên liệu làm Võ Hồn- Đồng Vàng
- Long Bài
- ...
Demo:
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!

4. Ác Bá
- Yểu Quyết 80 các phái
- Đồng vàng
- Ngọc

Demo:
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
............


Và vô cùng phụ bản khác với nhiều phần thưởng giá trị đang chờ các bạn tại. http://www.linhkiem.us

[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!IV: Hệ Thống Chức Năng [AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!
- Hệ Thông Võ Hồn
- Hệ Thống Long Văn
- Hệ Thống Thần Khí

1.[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!! Hệ Thống Tính Năng Võ Hồn
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!

2.[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!! Hệ Thống Tính Năng Long Văn
[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!

3.[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!! Hệ Thống Tính Năng Thần Khí[AlphaTest][Free 99%] Linh Kiếm một sv cày cuốc, ổn định, lâu dài!!!