Open Beta vào lúc 13h ngày 26/12/2014

VÕ LÂM NHẤT KIẾM

I. THÔNG TIN SERVERTrang chủ : http://nhat-kiem.com/
Tải game :
http://nhat-kiem.com/taigame/index.html


[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!

CHÍNH THỨC OPENBETA: 13H00 - 26/12/2014.
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!

Hỗ trợ Tân thủ:

- Hổ trợ Kỹ năng lv 130, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.
-Level 30.
-2h x2 Exp. x2 Skill
-Set Kim Phong
-Ngựa Túc Sương.
-Free 1 Skill 90
-Free 3 Lần Tẩy Tủy

Trong thời gian diễn ra Đua Top sẽ không bán TTL và vật phẩm liên quan tới EXP
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
Từ ngày 26/12/2014 đến 13h ngày 29/12/2014 kết thúc sự kiện đua top
Có 3 hình thức đua top đó là Top Cao Thủ Cấp ĐộTop Phú Hộ Và Top Môn Phái
1 Set AB Ramdon+ 1 ngựa Bôn Tiêu
Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 4:1 Set Định Quốc
Ramdon + 1 ngựa Phi Vân
Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa
Phi Vân
Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ
Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 5KNB
Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +4KNB+
Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +3
KNB
Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 3
KNB

Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 1KNB
* Mỗi người chỉ được nhận 1 giải duy nhất và cao nhất. sẽ nhường cho người kế tiếp!

II. MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT


+Post item trên kênh hệ thống[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Mặt nạ đa dạng phong phú[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Dã tẩu full chuẩn [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Công thành chuẩn 3 trụ - MAP Vinagame[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Đính tháo item - khoá rương an toàn [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Event đa dạng phong phú[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Lôi đài hỗn chiến [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Vận Lượng[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Auto thông minh[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Giao Item Kênh Chat (new version)[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Tìm Tọa Độ Mini Map[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Dame Ngũ Hành Tương Khắc….[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Phân Biệt Nội Công Ngoại Công [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xư [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! .
+ Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
+ Hệ Thống Công Thành Chiến Chủ Nhật Hàng Tuần [26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!


[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!


[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!


[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 806x631.
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 807x633.
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!

[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 766x571.
[26/12/2014] Khai Mở Máy Chủ 2 Nhất-Kiếm Phiên Bản Công Thành Chiến, Đua Top Ngay !!