+ Các tính năng nổi bật của server gồm có:
+ Nhiệm vụ Dã tẩu đa dạng, phần thưởng phong phú. (Chuẩn Vinagame)
+ Nhiệm vụ Sát thủ hàng ngày.
+ Tống kim.
+ Liên đấu.
+ Vượt ải.
+ Săn Boss Hoàng Kim
+ Đồ Chỉ Có (An Bang và Định Quốc, đồ xanh)
+ Hút Hít Đầy Đủ
+ Hệ Thống Skill Chuẩn của VNG ( Skill hỗ trợ lẫn nhau)
+ Luyện skill bằng cách train quái.
+ Chuyển Sinh trở về lv 90 nhận tiềm năng, kỹ năng
+ Hệ thống kì trân các đa dạng
+ Hệ thống tứ đại thành thị và 5 thôn-Ba Lăng Huyện
+ Hệ thống map luyện công theo từng giai đoạn:
+ Hệ Thống Bang Hội
+ Tắt và mở rộng bản đồ = phím "V" ( kết hợp) hay Tab ( Mặc định)
+ Hệ Thống Khoá Rương, Mở rộng 3 rương và hành trang
+ Phân biệt kênh chat.
- Hệ Thống Anti x2
- Skill Chuẩn VNG
- Hệ Thống Bán Hàng Chuẩn VNG
- Quan Ấn [ New]
- Mặt Nạ [ New ]
- Tống Kím [ Đổi máp ]
- Phi Phong [ New ]
- Hệ thống auto hấp dẫn ( Như mọi sever khác khi open đc một time , sẽ update thêm ẩn npc , ẩn người chơi , v.v )
- Post iteam ( đã có nhưng chỉ post tên iteam đc chỉ lỗi cái này sẽ sửa và update sau khi có thông báo chính thức

500Đ về sever
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D
[Alphatest] - Sever Quần Hùng Chức Năng Hấp Dẫn :D


Mình Xin 60 member Pmmmm Yahoo : smlt_and_ndkb
Mình sẽ đưa link tải và ních cho các bạn test cảm ơn