Trang chủ: http://vn.hallostar.vn
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apk


Nghệ danh: Mon Mon
Facebook: https://www.facebook.com/lee.neul.33
Thời gian: 16-18h ngày 26/12/2014 tại Hallostar
Cùng Idol  Mon Mon giao lưu tại Hallostar

Cùng Idol  Mon Mon giao lưu tại Hallostar


Cùng Idol  Mon Mon giao lưu tại Hallostar
Giao diện (PC)


Cùng Idol  Mon Mon giao lưu tại Hallostar
Danh sách các Idol


[SF]