Cùng Idol Lena giao lưu tại Hallostar


Trang chủ: http://vn.hallostar.vn
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apk


Tên thật: Nguyễn Thị Hải Lê
Nghệ danh: Lena Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/haile.nguyenthi.3
Thời gian: 22-24h ngày 26/12/2014 tại Hallostar
Giao lưu cùng nữ sinh duyên dáng Lena tại Hallostar

Giao lưu cùng nữ sinh duyên dáng Lena tại Hallostar

Giao lưu cùng nữ sinh duyên dáng Lena tại Hallostar
Giao lưu cùng nữ sinh duyên dáng Lena tại Hallostar
Giao diện (PC)


Giao lưu cùng nữ sinh duyên dáng Lena tại Hallostar
Danh sách các Idol


[SF]