website chính : http://gun.thefun.vn:81/
fanpage : https://www.facebook.com/gunnythefun

Thông Tin Máy Chủ

.

Ban quản trị chuyên nghiệp, nhiệt tình


.

Hệ Thống Item mới đặc biệt


.

Hỗ trợ tân thủ 99 Triệu Xu, nhiều item hấp dẫn


.

Hệ Thống Phó Bản Đầy Đủ Chuẩn 100%


.

Hệ Thống mê Cung 40 Tầng Chuẩn 100%


.

Nhiều Event hấp dẫn trên Fanpage