Trang chủ :http://longthuong.hopto.org

Diễn Đàn:http://tllt.forumvi.com/f1-forum

Đăng Ký: http://longthuong.hopto.org/Account/SignUp/

Thiên Long 3 lổ miễn phí
Thiên Long 3 lổ miễn phí
Thiên Long 3 lổ miễn phí

* Nhận vàng, KNB mỗi ngày ,...

* Mua 15 đóa Mai Khôi bán kiếm vàng,Đổi vàng nhận KNB ...

* Chuyển sinh nhận Vàng, Điểm Tặng và KNB ,...

* Câu cá đổi ngọc cấp 9,đi sự kiện nhiều EXP , nhiều chức năng mới...

* Chuyển Sinh Pet khi Pet đạt Lever 125...

* Các bạn mới chơi Chuyển sinh dưới 20 lần vô Phiêu Miễu Phong luyện nhanh (gặp Trình Thanh Sương ở Đại Lý(163, 173)).

* Săn Yến Huyền Ngọc đổi Vũ Khí khủng...

* Cộng Điểm, Rút Điểm Nhân Vật, Rút Điểm Pet ..

* Còn nhiều chức năng, mời bạn khám phá...

Dành cho các bạn thích phiên bản cũ.