Mở Đầu:
-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

Trang Chủ: http://www.tiemlong.com/
(Gõ www trước tên miền khi vào nhé)
Diễn đàn: http://diendan.tiemlong.com/forum.php
Fanpage: https://www.facebook.com/pages/V%C3%...37455156359500
Yahoo Support: hotro_tiemlong
Open Chính Thức: 10h 28/12/2014.
Thời Gian Đua Top: 10h 28/12 --> 10h 30/12/2014.


Hỗ Trợ Tân Thủ:
Level 20, 2h x2 Exp, Vòng Kháng và phục hồi sinh nội lực, Free Máu Luyện đến Level 120.
-Level 30: 2 Món Kim Phong.
-Level 40: 2 Món Kim Phong.
-Level 50: 2 Món Kim Phong.
-Level 60: Ngựa Túc Sương.
-Level 80: Ngựa 8x khóa - Free Skill 9x Tự Chọn.
Chú ý: Tiên Thảo Lộ sẽ mất khi chết.

Phần thưởng đua TOP:
Top 1: 3000 Xu
Top 2: 2000 Xu
Top 3: 1500Xu
Top 4--6: 1000 Xu
Top 7--10: 800 Xu
Top 1 Môn Phái: 500 Xu
3 Bang Hội Lập Đầu Tiên: 500 Xu.(Bang Chủ Nhận Đại Diện)
Lưu ý: Khi Đua TOP, Không Dùng Được Tiên Thảo Lộ, Off Nạp Thẻ, Off Các Hoạt Động Liên Quan EXP, Chỉ Mở Tống Kim và Boss Sát Thủ.
-Mỗi IP chỉ nhận được 1 Phần thưởng, tránh tình trạng kéo xe ôm phần thưởng.
-Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 Phần thưởng(Nếu đã nhận Top Cao Thủ, thì ko nhận được Top môn phái, phải nhường cho Top môn phái kế tiếp)

Giới Thiệu Sơ Qua Server:
-Auto VuLan Pro.
-Bày Bán, Post Item, Kênh Chat Full.
-Bang Hội đổi tên phân quyền, tác phường, khu vực Bang Hội.
-Công Thành 3 trụ, Thu Thuế khi chiếm thành, Tống Kim Bang Hội.
-Skill 9x, Dừng lại ở 12x, hiệu ứng, ngũ hành tương khắc cực chuẩn.
-Trang bị: Xanh-Ang Bang, Định Quốc-HKMP- Item tím.

-Chế Tạo HKMP, Khảm Nạm đồ xanh, khảm nạm đồ tím.
-Liên đấu - Vòng Sáng - Danh Hiệu cuối tháng- Shop Liên Đấu chuẩn VNG.
-Vượt Ải chuẩn 18 Ải Liên Hoàn, kết thúc nhận Lễ vật vượt ải.
-Phong Lăng Độ 3 Bến tiêu diệt Thủy Tặc.
-Vi Sơn Đảo cày đồ tím, huyền tinh, đá tinh luyện.
-Tống Kim 3 Hình Thức - Bấm ~ để xem bảng xếp hạng.
-Săn Boss Tiểu, Đại, Sát Thủ nhận các phần thưởng hấp dẫn.
-Chuyển Sinh.
-Party chia kinh nghiệm kỉ niệm xưa.
-Hoạt động Hot: Sổ xố, Xí Ngầu, Bầu Cua, Đám Cưới- Sư Đồ Thiếp- Tìm người tại Vạn Sự Thông.

Hình Ảnh Demo.
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!
10h 28/12 ReOpen [www.TiemLong.Com] SV SHXT Full-Skill 12x-Item Xanh-Tím-Vàng!


---------- Post added at 10:52 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added 12-28-2014 at 09:21 AM ---------- Previous post was 12-27-2014 at 10:52 PM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added at 11:05 AM ---------- Previous post was at 09:21 AM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added at 02:06 PM ---------- Previous post was at 11:05 AM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added at 06:21 PM ---------- Previous post was at 02:06 PM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added 12-29-2014 at 10:13 AM ---------- Previous post was 12-28-2014 at 06:21 PM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added at 01:34 PM ---------- Previous post was at 10:13 AM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added at 07:36 PM ---------- Previous post was at 01:34 PM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.

---------- Post added 12-30-2014 at 07:25 PM ---------- Previous post was 12-29-2014 at 07:36 PM ----------

-Phiên Bản Phối Hợp CTC+ SHXT.
-Trang Bị Xanh-AB, ĐQ- Nhu Tình, Hiệp Cốt-HKMP(Chỉ mở HKMP của bản CTC)- Đồ Tím.
-Skill: 9x, 12x, 1-3-6x hỗ trợ 9x, hiệu ứng, damg tương khắc chuẩn VNG.
-Drop: x4 so với VNG tạo giá trị tiền vạn và Item.
-Bảo Mật Cực Tốt, chống RollBack, Hack, Dupe, Lag, Disgame.
-BQT Không tham gia Game như đa số các game private khác hiện nay.