Ban quản trị xin thông báo nâng cấp tiếp các chức năng về vũ khí và Thú cỡi

Nhận ngay cấp 180 để anh em PK đầy đủ chức năng ! Kính mời Huynh đệ Võ Lâm

Tham gia ngay !

Chi Tiết tại đây: Đồ Xanh - Tím - Vàng có đủ - Cọp Vàng - Ngựa Siêu Vip cỡi ngay để TEST !!!!!!!!!!!!!!

http://forum.jxbacdautruyenky.tk:81/...=2952#post2952


Chân thành cám ơn !

---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ----------

Quuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaa Hayyyyyyyyyyyyyyyyy

---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 10:37 PM ----------

Miễn phí (FREE):

+ 1. Miễn phí Mặt nạ (mãi mãi)

+ 2. Miễn phí Học khinh công (mãi mãi)

+ 3. Miễn phí Lệnh bài Lập Bang (1 lần)

+ 4. Miễn phí Chuyển Sinh Kiếp (1 lần)

- AUTO IN GAME: Auto đầy đủ tính năng và rất thông minh.

---------- Post added 12-28-2014 at 12:52 AM ---------- Previous post was 12-27-2014 at 11:09 PM ----------

Ban quản trị xin thông báo nâng cấp tiếp các chức năng về vũ khí và Thú cỡi

Nhận ngay cấp 180 để anh em PK đầy đủ chức năng ! Kính mời Huynh đệ Võ Lâm

---------- Post added at 08:31 AM ---------- Previous post was at 12:52 AM ----------

JxBACDAUTRUYENKY – Miễn phí phát mặt nạ, lệnh bài lập bang, chuyển sinh kiếp… - SMART AUTO dành cho huynh đệ… thích cắm chuột ! Chuyển sinh có vòng sáng ! Kính mời huynh đệ ghé thăm Bổn Trang

---------- Post added at 10:01 AM ---------- Previous post was at 08:31 AM ----------

Ban quản trị xin thông báo nâng cấp tiếp các chức năng về vũ khí và Thú cỡi

Nhận ngay cấp 180 để anh em PK đầy đủ chức năng ! Kính mời Huynh đệ Võ Lâm

Tham gia ngay !

---------- Post added at 10:56 AM ---------- Previous post was at 10:01 AM ----------

• Miễn phí (FREE):

+ 1. Miễn phí Mặt nạ (mãi mãi)

+ 2. Miễn phí Học khinh công (mãi mãi)

+ 3. Miễn phí Lệnh bài Lập Bang (1 lần)

+ 4. Miễn phí Chuyển Sinh Kiếp (1 lần)

---------- Post added at 11:39 AM ---------- Previous post was at 10:56 AM ----------

Ban quản trị xin thông báo nâng cấp tiếp các chức năng về vũ khí và Thú cỡi

Nhận ngay cấp 180 để anh em PK đầy đủ chức năng ! Kính mời Huynh đệ Võ Lâm

Tham gia ngay !

---------- Post added at 11:58 AM ---------- Previous post was at 11:39 AM ----------

+Hỗ Trợ Tân Thủ:

- Hỗ Trợ Level 50
- Free Mặt nạ
- Free học khinh công
- Vũ khí
- Ngựa
- Tiền Vạn
- Bộ đồ Kim Phong
- Free máu 10x
- Lệnh bài Lập Bang
- Chuyển sinh kiếp

---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 11:58 AM ----------

Miễn phí (FREE):

+ 1. Miễn phí Mặt nạ (mãi mãi)

+ 2. Miễn phí Học khinh công (mãi mãi)

+ 3. Miễn phí Lệnh bài Lập Bang (1 lần)

+ 4. Miễn phí Chuyển Sinh Kiếp (1 lần)

- AUTO IN GAME: Auto đầy đủ tính năng và rất thông minh

---------- Post added at 02:04 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ----------

• Miễn phí (FREE):

+ 1. Miễn phí Mặt nạ (mãi mãi)

+ 2. Miễn phí Học khinh công (mãi mãi)

---------- Post added at 02:21 PM ---------- Previous post was at 02:04 PM ----------

Đồ Xanh - Tím - Vàng có đủ - Cọp Vàng - Ngựa Siêu Vip cỡi ngay để TEST !!!!!!!!!!!!!!
Started by Horizol‎, Hôm nay 02:04 PM

---------- Post added at 02:33 PM ---------- Previous post was at 02:21 PM ----------

+Hỗ Trợ Tân Thủ:

- Hỗ Trợ Level 50
- Free Mặt nạ
- Free học khinh công
- Vũ khí
- Ngựa
- Tiền Vạn
- Bộ đồ Kim Phong
- Free máu 10x
- Lệnh bài Lập Bang
- Chuyển sinh kiếp

---------- Post added at 03:20 PM ---------- Previous post was at 02:33 PM ----------

Đồ Xanh - Tím - Vàng có đủ - Cọp Vàng - Ngựa Siêu Vip cỡi ngay để TEST !!!!!!!!!!!!!!

---------- Post added at 04:12 PM ---------- Previous post was at 03:20 PM ----------

Đồ Xanh - Tím - Vàng có đủ - Cọp Vàng - Ngựa Siêu Vip cỡi ngay để TEST !!!!!!!!!!!!!!

---------- Post added at 04:40 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------

Kinh moi quy vi chu huynh tham gia day du

---------- Post added 12-29-2014 at 12:28 AM ---------- Previous post was 12-28-2014 at 04:40 PM ----------

chhan thanh cam on !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1chhan thanh cam on !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

---------- Post added at 10:59 AM ---------- Previous post was at 12:28 AM ----------

Jxbacdautruyenky. tk

Thời Gian Open Test Server : 26/12 --> 11h 29/12/2014.

Thời Gian Open: 12h 29/12/2014

Thời Gian Đua TOP: 12h 29/12--> 20h 01/01/2015.

-----------------------------------------------------------------------------

+Hỗ Trợ Tân Thủ

Hỗ Trợ Level 50
- Free Mặt nạ
- Free học khinh công
- Vũ khí
- Ngựa
- Tiền Vạn
- Bộ đồ Kim Phong
- Free máu 10x
- Lệnh bài Lập Bang

Trùng sinh cấp 150 ! Có vòng sáng !

---------- Post added at 12:22 PM ---------- Previous post was at 10:59 AM ----------

Dang Open !!!!!!!!!!!!!!!!Kinhs mioi cac HUynh De !!!!!!!!111

---------- Post added at 01:03 PM ---------- Previous post was at 12:22 PM ----------

Dang đua TOP các huynh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

---------- Post added at 05:29 PM ---------- Previous post was at 01:03 PM ----------

dang dua TOPPPPPPPPPPPPP Kinh moi huynh de