thời gian biểu của các idol hallostar ngày 27/12/2014


Trang chủ: http://vn.hallostar.vn
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apkNhằm thuận tiện cho việc theo dõi Idol trên hallostar mình sẽ đăng thời gian biểu ngày 27/12/2014 cho các bạn dễ theo dõi :

Thời gian biểu của các idol hallostar ngày 27/12/2014
Thời gian biểu của các idol hallostar ngày 27/12/2014

Thời gian biểu của các idol hallostar ngày 27/12/2014