U PHÁ THIÊN HỘI - Season 6.9 Plus
Ra Mắt máy chủ - Anh Hùng
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Ngày - Tuần - Tháng
Mu open 31/12/214 Mu Open 1/5/2015
Chính thức ALPHA TEST : 13h00 - 28/12/2014
Chính thức OPEN BETA : 13h00 - 31/12/2014

Phiên bản chuẩn Webzen.
Exp 200 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.
Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.

Aphatest: 13h00' ngày 28/12/2014.- Khởi tạo nhân vật nhận ngay
- Khởi tạo nhân vật nhận ngay: 400 Level, 100 Reset, 65.000 điểm cộng, 2 tỷ zen, 10.000 Pc Point.
- 10 triệu WCoin, GCoin, VCoin
- Đồ Full Exl và các loại Set thần bán Shop để test game.

Open Beta: 13h00' ngày 31/12/2014.- Khởi tạo nhân vật nhận ngay
- 5 lần Reset - 2000 điểm cộng - 10 triệu zen
- Cấp độ để khởi tạo nhân vật:
* Đấu Sĩ cần tối thiểu 220 Level, Chúa Tể cần 250 Level, Thiết Binh cần 350 Level.
(Chú ý: Bạn có thể tạo chủng tộc Thuật Sĩ ngay từ Level 1)

- Level / Point Master tối đa: 300.
- Mở chức năng CashShop sau khi kết thúc đua top 3 Ngày.
- Lưu ý: Không có Reset vượt mức, Reset VIP cực rẻ để hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia.

Thông tin máy chủ:


Trang Chủ: http://muphathienhoi.net/
Forum : http://forum.muphathienhoi.net
Đăng ký : http://id.muphathienhoi.net
Download: http://dl.muphathienhoi.net/
Cụm máy chủ: Anh Hùng
Đường truyền: 100 Mbps
Data Center: VDC
Kinh Nghiệm: 200x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 30%
Version: Season 6.9 Plus
Anti-Hack: UGK 1.4.0.0.5
GameSever : Fix and Developed by Team Net


Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3NMaj7bze

---------- Post added at 04:34 PM ---------- Previous post was at 02:11 PM ----------

MU PHÁ THIÊN HỘI - Season 6.9 Plus
Ra Mắt máy chủ - Anh Hùng
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Ngày - Tuần - Tháng

Chính thức ALPHA TEST : 13h00 - 28/12/2014
Chính thức OPEN BETA : 13h00 - 31/12/2014

Phiên bản chuẩn Webzen.
Exp 200 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.
Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.


Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3NNAeSql4

---------- Post added at 07:43 PM ---------- Previous post was at 04:34 PM ----------

hiên bản chuẩn Webzen.
Exp 200 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.
Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.

Aphatest: 13h00' ngày 28/12/2014.- Khởi tạo nhân vật nhận ngay
- Khởi tạo nhân vật nhận ngay: 400 Level, 100 Reset, 65.000 điểm cộng, 2 tỷ zen, 10.000 Pc Point.
- 10 triệu WCoin, GCoin, VCoin
- Đồ Full Exl và các loại Set thần bán Shop để test game.

Open Beta: 13h00' ngày 31/12/2014.- Khởi tạo nhân vật nhận ngay
- 5 lần Reset - 2000 điểm cộng - 10 triệu zen
- Cấp độ để khởi tạo nhân vật:
* Đấu Sĩ cần tối thiểu 220 Level, Chúa Tể cần 250 Level, Thiết Binh cần 350 Level.
(Chú ý: Bạn có thể tạo chủng tộc Thuật Sĩ ngay từ Level 1)

- Level / Point Master tối đa: 300.
- Mở chức năng CashShop sau khi kết thúc đua top 3 Ngày.
- Lưu ý: Không có Reset vượt mức, Reset VIP cực rẻ để hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia.


Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3NNwGKmjY

---------- Post added at 09:52 PM ---------- Previous post was at 07:43 PM ----------

Mu phá thiên hội
open beta : 13h 31/12/2014
aphatest : 13h 28/12/2014
sever không webshop , không item full
antihack tiên tiến , chống hack tuyệt đối

---------- Post added 12-31-2014 at 07:19 AM ---------- Previous post was 12-30-2014 at 09:52 PM ----------

Mu phá thiên hội
open beta : 13h 31/12/2014
aphatest : 13h 28/12/2014
sever không webshop , không item full
antihack tiên tiến , chống hack tuyệt đối

---------- Post added at 09:40 AM ---------- Previous post was at 07:19 AM ----------

MU PHÁ THIÊN HỘI - Season 6.9 Plus
Ra Mắt máy chủ - Anh Hùng
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Ngày - Tuần - Tháng

Chính thức ALPHA TEST : 13h00 - 28/12/2014
Chính thức OPEN BETA : 13h00 - 31/12/2014

Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3NRKwKc4c

---------- Post added at 10:13 AM ---------- Previous post was at 09:40 AM ----------

MU PHÁ THIÊN HỘI - Season 6.9 Plus
Ra Mắt máy chủ - Anh Hùng
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
Đua Top : Hàng Ngày - Tuần - Tháng

Chính thức ALPHA TEST : 13h00 - 28/12/2014
Chính thức OPEN BETA : 13h00 - 31/12/2014

Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3NRT7j4QO

---------- Post added at 10:52 AM ---------- Previous post was at 10:13 AM ----------

Trang Chủ: http://muphathienhoi.net/
Forum : http://forum.muphathienhoi.net
Cụm máy chủ: Anh Hùng
Đường truyền: 100 Mbps
Data Center: VDC
Kinh Nghiệm: 200x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 30%
Version: Season 6.9 Plus
Anti-Hack: UGK 1.4.0.0.5
GameSever : Fix and Developed by Team Net

---------- Post added at 12:21 PM ---------- Previous post was at 10:52 AM ----------

Trang Chủ: http://muphathienhoi.net/
Forum : http://forum.muphathienhoi.net
Đăng ký : http://id.muphathienhoi.net
Download: http://dl.muphathienhoi.net/
Cụm máy chủ: Anh Hùng
Đường truyền: 100 Mbps
Data Center: VDC