THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015 .
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015

THIÊN LONG HÙNG BÁ - OPEN 19h 05/01/2015>> Trang chủ: Thiên Long Hùng Bá
>> Link download client:DownLoad Nhanh
>> Phiên bản client: 3D với hệ thống 4 lỗ ép ngọc , Pet BOSS 12 skill
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
- Exp: x150 chuẩn
- Drop: 90%
- Miễn phí: KNB. Điểm Tặng
>> Yahoo: gmhungba
>>FacePages: :oh:

>>Các Map săn BOSS ra đồ 120, Chiền thần , trùng lâu.

>>Map BOSS :Tứ Tuyệt Trang, Hoàng Long Động , Phụng Hoàng Cổ Trấn , Tát Hãn Nhĩ Mãn, Thánh Hóa Cung, TAm Xuyên huyền Cảnh...
>>Map train EXP cao phù hợp Level khác nhau

. Hệ thống được việt hóa 99%:
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015

>>> Hỗ Trợ Tân Thủ <<<

- Nhận Vàng + KNB ( Để mua đồ )
-Tặng 200k point khi tạo nhân vật mới bất kỳ.

THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015
THIÊN LONG HÙNG BÁ- SĂN BOSS 120 , TRÙNG LÂU, CHIẾN THẦN- OPEN 19h 05/01/2015