Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Chơi Ngay Linh Vương - Chơi là Sướng

Event 1 : Quà tặng tân thủ

Nội dung : Người chơi tạo tài khoản trong game sẽ nhận được phần thưởng như sau :
Phần thưởng :[/B]
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Event 2 : Xích thố đua cùng tân thủ

Nội dung :Sau khi kích hoạt tài khoản, người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trong 4 ngày (66 nhiệm vụ) sẽ được nhận phần thưởng, quá 4 ngày thì sẽ không đc nhận phần thưởng.

Phần thưởng :400 ngân bảo
Event 3 : Gia tăng kinh nghiệm

Thời gian: Vĩnh viễn, vào các thời điểm trong ngày 13h-15 h, 19h-21h.

Nội dung: Các quan văn và võ tướng sẽ được gia tăng kinh nghiệm. Hệ số gia tăng điểm kinh nghiệm 50%.
Event 4 : Khai thành lập quốc

Nội dung :Mỗi thành chủ khi bắt đầu sự nghiệp tại server mới sẽ nhận được những phần quà xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Khi các thành chủ đạt được những thành tựu nhất định hệ thống sẽ tự động trao thưởng cho các thành chủ

Phần thưởng :
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản

Event 5: Tìm kiếm báu vật

Thời gian: Bắt đầu từ lúc 10h00 ngày 17/07 đến ngày 24h00 ngày 31/07

Nội dung: Trong thời gian event, mỗi thành chủ có thể phái 1 quan văn tới mỏ tài nguyên cấp 4 hoặc 5 để tìm báu vật.

Chú ý: Thời gian tìm báu vật là 1 tiếng, không liên quan tới cự li và đẳng cấp quan văn

Phần thưởng :

Người chơi có thể sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau :

Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Event 6 : Đập Trứng Hứng Danh Tướng

Thời Gian: Bắt đầu từ 10h00 ngày 17/07/2014 đến 24h00 ngày 31/07/2014

Nội dung : Vào các giờ cố định trong ngày 07h00 – 09h00 – 11h00 – 12h00 - 13h00 -15h00 -17h00 -19h00 -20h00 -21h00 – 22h00 -23h00 , hệ thống sẽ tặng toàn bộ các thành chủ tại server S02.linhvuong.slg.vn mỗi người 1 quả Trứng và kèm theo nội dung

Mail :
Title : Linh Vương Truyền Kỳ chúc bạn tham gia chơi vui vẻ

Nội dung : Để đập trứng chư vị thành chủ cần có đạo cụ Binh Trùy. Đạo cụ Binh Trùy có thể tìm thấy khi đi đào mỏ hoặc mua trong Thương Thành

Khi đập Trứng cần đạo cụ Binh Trùy . Đạo cụ Binh Trùy bán trong thương thành với giá 22 Vcoin
Đập trứng sẽ nhận được một trong những phần thưởng sau :
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Event 7 : Lưu Danh Sử Sách

Nội dung : Mỗi thành chủ khi bắt đầu sự nghiệp tại server mới sẽ nhận được những phần quà xứng đáng với nỗi lực của mình. Khi các thành chủ đạt được những thành tựu nhất định

Phần Thưởng :

Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Lưu ý:

Các phần thưởng sẽ được trao trong vòng 72h sau khi người chơi đạt kỷ lục được lưu trên biên niên sử thông báo cho Linh Vương bằng cách gửi thư về địa chỉ sukien.linhvuong@fpay.vn, trong đó ghi rõ các thông tin sau:
- Tên tài khoản:
- Tên thành chủ:
- CMTND:
- Địa chỉ mail đăng ký:
- Nội dung đạt kỷ lục biên niên sử là:
- Vị trí (Nhất, Nhì, Ba):
Event 8 :Ngũ Đại Liên Minh

Thời gian : 17/07/2014 - 18h00 ngày 17/08/2014. ( 1 Tháng )

Nội dung : Sau khi sự kiện kết thúc, căn cứ theo trên bảng xếp hạng 5 Liên Minh có thế lực cao nhất của Server sẽ được nhận phần thưởng

Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Thời gian trao thưởng: Trong vòng 48h kể từ ngày kết thúc sự kiện, phần thưởng sẽ được chuyển tới mục Minh khố trong Liên minh. Minh chủ có thể phân phát cho các Thành viên và thông qua Tin tức để công bố tình hình phân phát.
Event 9 :Quân chủ tranh đấu ( 1 tháng )

Thời gian: Từ 17/07/2014 - 18h00 ngày 17/08/2014.

Nội dung : Đến 18h00 ngày 07/08/2014, căn cử vào bảng xếp hạng tại thời điểm đó 10 người chơi có Danh Vọng và 10 người chơi có Uy Danh đứng đầu bảng xếp hạng server sẽ nhận đuợc giải thưởng.
Chuỗi Cửu Đại Sự Kiện dành cho server Trường Bản
Lưu ý:
Các phần thưởng sẽ được trao trong vòng 48 h sau khi kết thúc thời gian sự kiện và người chơi thông báo cho Linh Vương bằng cách gửi thư về địa chỉ sukien.linhvuong@fpay.vn, trong đó ghi rõ các thông tin sau:
- Tên tài khoản:
- Tên thành chủ:
- CMTND:
- Địa chỉ mail đăng ký:
- Nội dung đạt đạt sự kiện là:
- Vị trí (Nhất, Nhì, Ba):
By SF