KIẾM THẾ CỔNG GAME ONLINE
KHAI MỞ SERVER ĐỘC CÔ CẦU BẠI
PHIÊN BẢN CÀY CUỐC - TRÙNG SINH


Trang chủ : http://conggame.co
Tài khoản : http://kt.conggame.co
Diễn đàn : http://diendan.conggame.co
Tải game : Download
Auto PK : Download
Hỗ trợ :
Kỹ thuật : conggameit
Hệ thống : conggame_co


  • Lịch trình Server :
    • Alpha Test : 10 giờ 00 2/11/2015 đến 24 giờ 00 ngày 7/1/2015
    • Open Beta : 17 giờ 00 9/1/2015

  • Thông tin Server :

Kiếm Thế Cổng Game - Khai mở Server Linux - 12 Phái - Cày cuốc  - Cày Huyền Tinh !!!


  • Thông tin hỗ trợ tân thủ và thưởng hằng ngày :

Kiếm Thế Cổng Game - Khai mở Server Linux - 12 Phái - Cày cuốc  - Cày Huyền Tinh !!!