VOLAMTRANHDAU.COm
****

19h00 ngày 3/1/2015

Server cam kết hoạt động lâu dài và ổn định !

[19H00 Tối Nay] 3/1/2015 OPENBETA Tranh Đấu Anh Hùng Tham Gia Ngày Đua Top !!!!Thông Tin Máy Chủ


[19H00 Tối Nay] 3/1/2015 OPENBETA Tranh Đấu Anh Hùng Tham Gia Ngày Đua Top !!!! Trang chủ :
http://volamtranhdau.com

[19H00 Tối Nay] 3/1/2015 OPENBETA Tranh Đấu Anh Hùng Tham Gia Ngày Đua Top !!!! Yahoo hỗ trợ: volamtranhdau


Phiên Bản Công Thành Chiến

[19H00 Tối Nay] 3/1/2015 OPENBETA Tranh Đấu Anh Hùng Tham Gia Ngày Đua Top !!!!

Thông tin server :
Trang chủ :

Thông tin hỗ trợ tân thủ :

- Dưới cấp 125 sẽ nhận được hỗ trợ Mana Máu Free tại NPC Hỗ trợ tân thủ .
- Hỗ trợ Thần Hành Phù 1 tháng
hỗ trợ 1 Sets Kim Phong
hỗ trợ 1 bí kíp 8x tự chọn
- hỗ trợ x2 skill, x2 exp.

Thông tin tính năng của máy chủ :
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh , Trang bị tím (huyền tinh) , An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt , Hoàng Kim Môn Phái .
- Hệ thống khảm nạm trang bị Huyền Tinh, ép đồ Phổ chuẩn 100% VNG
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Items chuẩn Phiên Bản Sơn hà Xã Tắc .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim Sơ - Trung - Cao chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
- Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Boss Tiểu - Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .Và dưới đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho các tính năng của Server chúng ta
[19H00 Tối Nay] 3/1/2015 OPENBETA Tranh Đấu Anh Hùng Tham Gia Ngày Đua Top !!!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 798x624.
[19H00 Tối Nay] 3/1/2015 OPENBETA Tranh Đấu Anh Hùng Tham Gia Ngày Đua Top !!!!