Trang chủ: http://vn.hallostar.vn
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apk

Nghệ danh: Mylo Mylo
Nơi sinh sống: Sài Gòn
Ngày sinh: 8/11/1993
Facebook: https://www.facebook.com/leebabie
Thời gian: 20-22h ngày 3/1/2015 tại Hallostar
Tính cách: hay cười, giọng hát ngọt ngào, nhảy đẹp, thân thiện và nhiệt tình với khán giả

Mylo Mylo vui tính tại Hallostar

Mylo Mylo vui tính tại Hallostar

Mylo Mylo vui tính tại Hallostar
Mylo Mylo vui tính tại Hallostar

Giao diện (PC)

Mylo Mylo vui tính tại Hallostar
Danh sách các Idol


[SF]