Sự kiện Thống Trị Đất Thánh Tuần 2 ( 12:00 ngày 17/7 – 5:00 ngày 23/7)
Để tạo không khí sôi nổi cho cộng đồng và hỗ trợ người chơi thuận tiện hơn trong việc trải nghiệm game Thống Trị Đất Thánh, ban điều hành ra mắt chuỗi sự kiện từ 12:00 ngày 17/7 – 5:00 ngày 23/7 cùng hàng loạt vật phẩm hấp dẫn: vàng, quân hồn, rương báu…
Tích lũy tiêu phí:
Người chơi tiêu phí trong game đến các mốc nhất đinh sẽ nhận được quà phúc đáp.
- Tiêu 2000 kim cương: Huân Chương 50, Quân Hồn *50000
- Tiêu 3000 kim cương: Vàng *150000, 1 Thuốc Thể Lực
- Tiêu 5000 kim cương: 80 Huân Chương, 30 Tiền Thâm Uyên, 1 Chìa Khóa Thâm Uyên
- Tiêu 10000 kim cương: 1 Rương Danh Vọng-Sơ, Quyển Kinh Nghiệm cao cấp, 30 Thánh Thạch
- Tiêu 20000 kim cương: Vàng *1000000, Rương Danh Vọng *1, Huân Chương *150
Đua Lực chiến:
Lực chiến lãnh chúa tăng mang lại niềm tin cho dân chúng, đây là những lễ vật từ tấm lòng của họ.
- Lực chiến đạt 10000: 100000 Quân Hồn, 20 Huân Chương
- Lực chiến đạt 18000: 200000 Quân Hồn, 40 Huân Chương, 200000 Vàng
- Lực chiến đạt 23000: 300000 Quân Hồn, 60 Huân Chương, 1 Chìa Khóa Thâm Uyên
- Lực chiến đạt 30000: 60 Tiền Thâm Uyên, 100 Huân Chương, 1 Thuốc Thể Lực
Vui Chơi Chiêm Tinh:
Mang lại nhiều lực chiến cho lãnh chúa, bói nhiều phúc lợi nhiều.
- Chiêm tinh 100 lần: Quân Hồn *50000
- Chiêm tinh 300 lần: Huân Chương *20, Hồn Tinh *10000
- Chiêm tinh 500 lần: Tiền Thâm Uyên *20, Quân Hồn *200000
- Chiêm tinh 800 lần: 30 Huân Chương, Thánh Thạch *10
- Chiêm tinh 1000 lần: 800000 Vàng, 500000 Quân Hồn, Tiền Thâm Uyên *30

Online tích lũy:
lãnh chúa online mỗi ngày bảo vệ thành trì, sẽ nhận được lễ vật được dâng tặng từ dân chúng trong thành:
- Online 10’: 50000 Vàng
- Online 20': 50000 Quân Hồn, 100000 Vàng
- Online 30': 10000 Hồn Tinh, 200000 Vàng, 200000 Quân Hồn
- Online 50': 1 Quyển Kinh Nghiệm cao cấp
- Online 70': 20 Tiền Thâm Uyên, 20 Huân Chương
- Online 90': 1 Thuốc Thể Lực
Tích lũy nạp thẻ:
- Nạp 1500 KC: 100000 Quân Hồn, Hồn Tinh *30000
- Nạp 7500 KC: Quân Hồn *300000, Mảnh Dây Chuyền Cam cấp 40 *5, Đá Thiên Giới cấp 40 *50
- Nạp 15000 KC: Quân Hồn *500000, Mảnh Dây Chuyền Cam cấp 40 *5, Đá Thiên Giới cấp 40 *50
- Nạp 25000 KC: 1 Rương Danh Vọng-Sơ, Quyển Kinh Nghiệm cao cấp, 30 Thánh Thạch
- Nạp 45000 KC: Vàng *1000000, Rương Danh Vọng *1, Huân Chương *150
- Nạp 90000 KC: Vàng *1500000, Quân Hồn *800000, Rương Ngọc May Mắn cấp 5 *1
- Nạp 200000 KC: Thánh Thạch *200, Rương Danh Vọng *3, Rương Ngọc May Mắn cấp 5 *3

Phần thưởng cường hóa:
- Cường hóa 5 lần: Hồn Tinh*5000, Tiền Thâm Uyên*5
- Cường hóa 10 lần: Hồn Tinh*10000, Tiền Thâm Uyên*10
- Cường hóa 15 lần: Hồn Tinh*20000, Tiền Thâm Uyên*20
- Cường hóa 20 lần: Huân Chương*30, Tiền Thâm Uyên *30, Rương Danh Vọng-Sơ
Fanpage: https://www.facebook.com/ttdthanh.vn
Sự kiện Thống Trị Đất Thánh Tuần 2 ( 12:00 ngày 17/7 – 5:00 ngày 23/7)