Trang Chủ : http://kenhsinhvien.ga/dkvs2

Giới Thiệu :

Thời Còn Trẻ, Ngày tết Vui gói bánh trưng với ông bà, Cầm Đèn Đốt pháo hát ca, Chọn cho mình Bộ Đồ Đỏ đi rõ cửa họ hàng kiếm Lì xì.....Ngày Tết Khi còn trẻ là thế. Nhưng bạn hãy yên tâm, Đến với Game DKVS 2, Đội Ngũ BQT Điều là sinh viên, nên Sự kiện hoạt động đặc sắc, Rực rỡ Rước Lộc về.


Thời gian bắt đầu Sự kiện : Chủ nhật Ngày 1/2/2015 Vào lúc 7h30 Sáng ( Sau khi bảo trì là bắt đầu Sự kiện )
Thời Gian kết Thúc : Thứ năm , Ngày 5/3/2015


Tết Chung vui với Anh Em chiến hữu, Sẽ ra mắt 3 Sự kiện Tết Và Cộng Thêm 1 Sự Kiện Lì xì ( Tổng Cộng 4 Sự Kiện )


1. Sự Kiện Lì xì Đón Lộc Đầu Năm. Thời Gian bắt đầu ( 7h00 Sáng 1/2/2015 )

( Dành Cho 5 Người Đầu Tiên Chúc Tết Có lời Chúc Ý nghĩa Cho ADMIN Qua YAHOO : hotro_mu.kenhsinhvien Hoặc Facebook)

[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết
Tặng Thú Cưỡi Cấp 142.
Sự Kiện Nấu bánh Trưng Tìm Nguyên Liệu :

Tất Cả Nguyên Liệu Giết Quái Có Được

Nguyên Liệu :

[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết
[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết

Cách Thức : Ghép Tại Phúc Lợi Hoạt Động ( Tại bản Đồ Mini Map Click Vào Icon Thất Thái Hồ Lô, Chuyển Tab Sang Phúc Lợi Hoạt Động )


Nguyên Liệu
Số Lượng
Hợp Thành
Ghi Chú
Xôi
Lá Chuối
Hạt Sen
Trứng Gà
Đậu Xanh

100
20
50
2
20Bánh Trưng


Sửa Dụng Nhận Ngay 50.000.000 Kinh Nghiệm

3. Sự Kiện Hái Lộc Vàng, Bưng Đầy Mâm Quả :

Nguyên Liệu :

[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết
[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết


Cách Thức : Giết BOSS Sẽ Rớt Được
Tên Boss
Tên Map + Tọa Độ
Nguyên Liệu Rớt
Ông Cầu Lớn
Ông Dừa Lớn
Ông Đủ Lớn
Ông Xoài Lớn

Nhạn Nam Nhai ( 66/202 )
Vạn Kiếm Cốc ( 127/115 )
Yến Tử ổ ( 136/410 )
Tây Vực Bí Cảnh ( 50/150 )

Cầu
Dừa
Đủ
Xoài

Hợp Thành Nguyên Liệu : Ghép Tại Phúc Lợi Hoạt Động ( Tại bản Đồ Mini Map Click Vào Icon Thất Thái Hồ Lô, Chuyển Tab Sang Phúc Lợi Hoạt Động )
Nguyên Liệu Số Lượng Hợp Thành Ghi Chú
Cầu
Dừa
Đủ
Xoài
15
15
15
15

Măm Ngũ Quả

10 Bội EXP Đan + Quan Vũ ( Thời Trang )


4.
Sự Kiện Ghép Câu Đối Vui Hợp Đoàn Viên :


Nguyên Liệu :

[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết[Kênh Sinh Viên.Ga ] Đón Chờ Cập Nhật Sự Kiện Tết

Lưu Ý : Câu Đối Mua Tại Thương Thành Mục HOT ( Trang 3 )

Cách Thức : Ghép Tại Phúc Lợi Hoạt Động ( Tại bản Đồ Mini Map Click Vào Icon Thất Thái Hồ Lô, Chuyển Tab Sang Phúc Lợi Hoạt Động )

Nguyên Liệu Số Lượng Hợp Thành Ghi Chú
Bánh Trưng
Măm Ngũ Quả
Câu Đối
20
10
4
Vui Hợp Đoàn Viên Áo Thiên Y Ngũ Giáp

=> Xem Tiếp Click Vào Link : http://kenhsinhvien.ga/vui_ruoc_loc_dau_nam.htm