GUN2015.COM ALPHA TEST TỪ 06/01/2015 FREE 99 TRIỆU COIN SHOP PHIÊN BẢN HAY NHẤT HIỆN NAY...

Ngoài ra còn free xu, chiến hồn đơn, đá tím, mũi khoan, dát vàng trong shop game.

Trang chủ : http://gun2015.com/
Đăng ký : http://gun2015.com/estore/register.php
Facebook : https://www.facebook.com/gun2015

Gun2015.Com Alpha Test free 99 triệu coin shop Gun hay nhất dành cho Teen.

---------- Post added 01-07-2015 at 10:26 AM ---------- Previous post was 01-06-2015 at 10:50 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 10:29 AM ---------- Previous post was at 10:26 AM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppp