Thông tin chung về máy chủ Sro Kinh Bắc
Với sự lỗ lực của đội ngũ, chúng tôi đã hoàn thành gần như là 100% về cơ sở dữ liệu và web. Chúng tôi sẽ cho ra mắt máy chủ Sro Kinh Bắc vào 14h ngày 18-07-2014,đây cũng là khoảng thời gian để các bạn có thể Test và tìm lỗi giúp chúng tôi

AlTest từ 14h ngày 18/07 đến ngày 22/07/2014

Open peta ngày 23/07 nhé


Trang Chủ : http://srokinhbac.com/
Diễn Đàn : http://srokinhbac.com/diendan/
Page : https://www.facebook.com/kinhbacsro
Đang Kí :http://srokinhbac.com/quanlytaikhoan/#register
Thông tin Sever : No bug 100%
-Exp Rate: x150
-SP Rate: x100
-Gold: x50
-Alchemy rate: normal
-Level: 120
-Skill: 120
-Map: 110
-Mastery: asia/ eu
-Gear: Full Item Drop 100%
-Race: Chinese & Euro
Chức Năng WEB: Full
Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Lấy lại mật khẩu
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
******************************************
Khi test các bạn sẽ đc nhận những hỗ trợ sau
*Lv 120: đủ điểm kĩ năng
*Full vũ khí Son A+5
*Max 99999 silk trong tài khoản
*Max 999B gold trong tài khoản
*Giáp các bạn sẽ quay gachar nhé
*10m SP
*.....
Khi Open Chính Thức Các bạn sẽ đc hỗ trợ
*Pet 28 ngày
*Full 2 hòm đồ
*Item HP + MP 1000b
*2 Item Exp mặc định 100% và 60%
*50 DCN
*50 Bùa dịch chuyển tức thời
*5m Gold
*3m Điểm SP