KHAI MỞ SEVER HUYẾT-CHIẾN

CỤM MÁY CHỦ: huyết chiến

Hỗ Trợ 1000 Tân Thủ Mới Gia Nhập

Bắt Đầu Từ 12h Ngày 9/1/2015

Open Server : 12h Ngày 9/1/2015


Trang Chủ: http://huyet-chien.com/
Đăng Kí: http://id.huyet-chien.com/register.php
Yahoo Suppor: hotro.huyetchien
Face Page: Truy Cập Trang Chủ
Diễn Đàn: Chuẩn bị update
Đường truyền: 1Gbps
Bảo mật: Anti-Chống Hack Full

Phiên bản: Đồ xanh, An Bang Định Quốc


Số Lượng Member Online: 648 Thành Viên. Đỉnh điểm lên (700)

.


II.Thông Tin Hỗ trợ tân thủ:

· Nhận ngay lever 30

· Sét Kim Phong ( Khóa Vĩnh Viễn )


· Nhận Bình Tiên Thảo Lộ ( Khóa )


. Nhận Hỗ Trợ Bí Kíp 90 ( Tự Chọn 1 kỹ năng mình mong muốn )


. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125


. Nhận Phần thưởng hàng ngày tại ( Npc Lễ Quan )


III.Thông Tin Server.

-Server với sự hỗ trợ của đội ngũ và luôn hiểu được người chơi cần điều gì
-Vì là Version CTC cuối, nên mọi tính năng đều được fix cực chuẩn.
-Bày Bán, Đấu Giá KCL, Thu Thuế Cho Bang Chiếm Thành, Ủy Thác Rời Mạng.
-Phân Chia Kênh Chat Như VNG.
-Rao Item Kênh Chat Như VNG.
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
-Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
-Tìm Tọa Độ Mini Map.
-Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x Chuẩn tính năng
-Hệ Thống Skill 120, Thúy Yên Tàn Hình, Thiên Nhẫn Hoản Loạn,Côn luân bất tử, Võ Đang miễn dịch, Thiên Vương Ktc + 5%, Nga Mi Full kỹ năng.....Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Đồ Tím.
-Bến Thuyền PLD, Liên Đấu, Vượt Ải, Hoa Đăng, Boss Sát Thủ, Boss HK Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss:
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái )
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.IV. Tính Năng Nổi Bật.


-AuTo Build Riêng, chuẩn như Auto VuLanPro: Chạy Tọa Độ, Quây Quái, Tự Động Phù, Mua Thuốc, Lên Map, Lọc Trang Bị, Chuyển Vòng Sáng Nga My.
-Tự sữa đồ, Tự quay lại địa điểm train map
-Tính Năng Sư Đồ - Nhận nhiều ưu đãi.

-Tính Năng Kết Hôn - Tâm Tâm Tương Ánh Phù.
-Tính Năng Vạn Sự Thông - Tìm Vị Trí Người Chơi.
-Tính Năng Khảm Nạm Trang Bị Xanh chuẩn VNG.
-Chế Tạo Trang Bị Tím Chuẩn Nhất Trong Jx Private.
-Bang Hội chuẩn VNG, đổi tên thành viên, phân quyền, chức năng phường thợ, KV Bang Hội.
-Ủy Thác Nhận Exp khi Bày Bán hoặc rời mạng.
-Hệ Thống Shop Chuẩn: Shop Liên Đấu, Tống Kim, Phúc Duyên,...

V. Hình Ảnh Chi Tiết Về Game:
Bán Hàng
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Dã Tẩu
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Post Item
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !

Sư Đồ Thiếp:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Skill 120:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Tự Chạy Tọa Độ:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Vạn Sự Thông:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Uỷ Thác Kỹ năng hoặc kinh nghiệm:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Shop Liên Đấu:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Bang Hội Và Tác Phường:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Đồ Tím:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Khảm Nạm Trang Bị Xanh:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Kết Hôn:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Pháo Hoa:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
Auto Pro:
✰✰✰[12h00] Ngày 09/1/2015 OPENBETA PB Đồ Xanh Huyết Chiến FULL Chức năng Tham Gia !
---------- Post added 01-09-2015 at 06:40 AM ---------- Previous post was 01-08-2015 at 03:01 PM ----------

KHAI MỞ SEVER HUYẾT-CHIẾN

CỤM MÁY CHỦ: huyết chiến


Hỗ Trợ 1000 Tân Thủ Mới Gia Nhập

Bắt Đầu Từ 12h Ngày 9/1/2015

---------- Post added at 10:50 AM ---------- Previous post was at 06:40 AM ----------

HAI MỞ SEVER HUYẾT-CHIẾN

CỤM MÁY CHỦ: huyết chiến


Hỗ Trợ 1000 Tân Thủ Mới Gia Nhập

Bắt Đầu Từ 12h Ngày 9/1/2015

Open Server : 12h Ngày 9/1/2015

---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 10:50 AM ----------

KHAI MỞ SEVER HUYẾT-CHIẾN

CỤM MÁY CHỦ: huyết chiến


Hỗ Trợ 1000 Tân Thủ Mới Gia Nhập

Bắt Đầu Từ 12h Ngày 9/1/2015