MuViet2013.Com sắp Open Beta Sever Sinh Nhật
AlPhaTest : 14h ngày 8/1/2015
OPEN BETA Chính Thức : 14h ngày 10/1/2015

- Phiên Bản Season 8.03 Plus Nguyên bản của WEBZEN
- Không WebShop - Không Item Full - Item Giá Trị Cao
- Giới Hạn Reset - Resets FREE 100%
- Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Hỗ Trợ Tận Tình
- Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack
- Công thành chiến Lien sever cực Hot




Muviet2013.Com,Mu open 9/1/2015 9/1 10/1 11/1 12/1,Mu Mới ra 9/1 10/1 11/1 12/1,Mu chuẩn bị open 9/1 10/1 11/1 12/1
MuViet2013.Com,Mu mới ra 9/1/2015 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu open ngày 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu chuẩn bị open 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu open ngày 9/1/2015 10/1 11/1 12/1 ,Mu mới ra 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu chuẩn bị open 10/1 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu open hôm nay 9/1/2015 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu open ngày 10/1/2015 11/1 12/1 13/1, Mu mới ra 6/1 7/1 8/1/2015
MuViet2013.Com, Mu chuẩn bị open 9/1/2015 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu open ngày 9/1/2015 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu Mới ra 10/1/2015 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu sắp open 9/1/2015 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 10/1



Muviet2013.Com,Mu open 10/1/2015 11/1 12/1 13/1,Mu Mới ra 9/1 10/1 11/1 12/1,Mu chuẩn bị open 9/1 10/1 11/1 12/1
MuViet2013.Com,Mu mới ra 10/1/2015 11/1 12/1 13/1,Mu open ngày 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu chuẩn bị open 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu open ngày 10/1/2015 11/1 12/1 13/1 ,Mu mới ra 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu chuẩn bị open 10/1 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu open hôm nay 10/1/2015 11/1 12/1 13/1,Mu open ngày 10/1/2015 11/1 12/1 13/1, Mu mới ra 6/1 7/1 8/1/2015
MuViet2013.Com, Mu chuẩn bị open 10/1/2015 11/1 12/1 13/1,Mu open ngày 9/1/2015 10/1 11/1 12/1 13/1,Mu Mới ra 10/1/2015 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu sắp open 10/1/2015 11/1 12/1 13/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 10/1


Muviet2013.Com,Mu open 11/1/2015 12/1 13/1 14/1,Mu Mới ra 11/1 12/1 13/1 14/1,Mu chuẩn bị open 9/1 10/1 11/1 12/1
MuViet2013.Com,Mu mới ra 11/1/2015 12/1 13/1 14/1,Mu open ngày 11/1 12/1 13/1 14/1,Mu chuẩn bị open 11/1 12/1 13/1 14/1

MuViet2013.Com,Mu open ngày 11/1/2015 12/1 13/1 14/1,Mu mới ra 11/1 12/1 13/1 14/1,Mu chuẩn bị open 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu open hôm nay 11/1/2015 12/1 13/1 14/1,Mu open ngày 10/1/2015 11/1 12/1 13/1, Mu mới ra 10/1/2015 12/1 13/1 14/1
MuViet2013.Com, Mu chuẩn bị open 11/1/2015 12/1 13/1 14/1,Mu open ngày 10/1/2015 11/1 12/1 13/1,Mu Mới ra 10/1/2015 11/1 12/1 13/1

MuViet2013.Com,Mu sắp open 11/1/2015 12/1 13/1 14/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 10/1