Cùng nhảy lửa với Ahn Nguyen tại Hallostar

Trang chủ: http://vn.hallostar.vn
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apk

Nghệ danh: Ahn Nguyen
Nơi sinh sống: Sài Gòn
Ngày sinh: 4/1/1992
Facebook: https://www.facebook.com/cat.nguyen.94009
Thời gian: 14-16h ngày 3/1/2015 tại Hallostar
Tính cách: hát hay nhảy nhạc sàn quẩy sân khấu tốt, hết mình vì khán giả. Chỉ cần bạn yêu cầu thì Ahn sẽ nhảy.

Cùng nhảy lửa với Ahn Nguyen tại Hallostar

Cùng nhảy lửa với Ahn Nguyen tại Hallostar

Cùng nhảy lửa với Ahn Nguyen tại Hallostar
Cùng nhảy lửa với Ahn Nguyen tại Hallostar

Giao diện (PC)


Cùng nhảy lửa với Ahn Nguyen tại Hallostar

Danh sách các Idol


[SF]