Trang chủ: http://vn.hallostar.vn
Android : http://vn.hallostar.com/download/hallostar.apk

Nghệ danh: Lena Nguyen
Ngày sinh: 5/8/1995
Facebook: https://www.facebook.com/haile.nguyenthi.3
Thời gian: 2h - 4h ngày 26/12/2014 tại Hallostar
Tính cách: hát hay, kể chuyện hấp dẫn và thẳng tính thích ghét rõ ràng

Gặp gỡ hot girl Lena Hallostar lúc 22h tối nay

Gặp gỡ hot girl Lena Hallostar lúc 22h tối nay

Gặp gỡ hot girl Lena Hallostar lúc 22h tối nay
Gặp gỡ hot girl Lena Hallostar lúc 22h tối nay

Giao diện (PC)


Gặp gỡ hot girl Lena Hallostar lúc 22h tối nay

Danh sách các Idol


[SF]