Mu Hưng Long - Server Thần Long
-=== muhunglong.com ===-
--open lúc 9h ngày 13/01/2015--
#######[MUHUNGLONG.COm]####### Máy chủ Thần Long phiên bản "KHÓ CHƠI" open lúc 9h - 1

===============================
Trang chủ : muhunglong.com [link]
Tải game : [link]
Yahoo : bqt_muhunglong
Tạo nhân vật : +900 điểm, 3 lần reset, 5tr zen.
===============================

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long


===============================
Mu Hưng Long trở lại ra mắt server Thần Long nguyên bản webzen "khó chơi"

  • Không item rác làm mất chất lục địa Mu Online.
  • Không wing 2.5, không wing season 8 làm mất giá trị item.
  • Không webshop, hỗ trợ cân bằng các chủng tộc.
  • Hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn nhận ngọc giá trị.
  • Khôi phục lại giá trị của đồng tiền Zen.
  • Lông vũ, Bless, Soul... sẽ có giá trị cao.
  • Đầy đủ mọi tính năng, event Season 6.9 Unique.
  • ...v/v...

Bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc khó quên lần đầu chơi MU !

#######[MUHUNGLONG.COm]####### Máy chủ Thần Long phiên bản "KHÓ CHƠI" open lúc 9h - 1

---------- Post added at 03:00 PM ---------- Previous post was at 02:55 PM ----------

rang chủ : muhunglong.com [link]
Tải game : [link]
Yahoo : bqt_muhunglong
Tạo nhân vật : +900 điểm, 3 lần reset, 5tr zen.
===============================

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long
Sự kiện - Chiến Binh Thần Tốc [ngày 13/01]
Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open [13/01]
Giải đấu - Quyết Chiến Tân Thủ Thần Long [20h - 14/01]
Sự kiện - Đua top cao thủ Tuần 1 [ngày 13-18/01]

---------- Post added at 03:24 PM ---------- Previous post was at 03:00 PM ----------

Trang chủ : muhunglong.com [link]
Tải game : [link]
Yahoo : bqt_muhunglong
Tạo nhân vật : +900 điểm, 3 lần reset, 5tr zen.
===============================

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long
Sự kiện - Chiến Binh Thần Tốc [ngày 13/01]
Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open [13/01]
Giải đấu - Quyết Chiến Tân Thủ Thần Long [20h - 14/01]
Sự kiện - Đua top cao thủ Tuần 1 [ngày 13-18/01]

---------- Post added at 06:02 PM ---------- Previous post was at 03:24 PM ----------

===============================
Trang chủ : muhunglong.com [link]
Tải game : [link]
Yahoo : bqt_muhunglong
Tạo nhân vật : +900 điểm, 3 lần reset, 5tr zen.
===============================

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long
Sự kiện - Chiến Binh Thần Tốc [ngày 13/01]
Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open [13/01]
Giải đấu - Quyết Chiến Tân Thủ Thần Long [20h - 14/01]
Sự kiện - Đua top cao thủ Tuần 1 [ngày 13-18/01]


===============================
Mu Hưng Long trở lại ra mắt server Thần Long nguyên bản webzen "khó chơi"

Không item rác làm mất chất lục địa Mu Online.
Không wing 2.5, không wing season 8 làm mất giá trị item.
Không webshop, hỗ trợ cân bằng các chủng tộc.
Hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn nhận ngọc giá trị.
Khôi phục lại giá trị của đồng tiền Zen.
Lông vũ, Bless, Soul... sẽ có giá trị cao.
Đầy đủ mọi tính năng, event Season 6.9 Unique.
...v/v...

Bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc khó quên lần đầu chơi MU !

---------- Post added at 11:40 PM ---------- Previous post was at 06:02 PM ----------

Mu Hưng Long - Server Thần Long
-=== muhunglong.com ===-
--open lúc 9h ngày 13/01/2015--
#######[MUHUNGLONG.COm]####### Máy chủ Thần Long phiên bản "KHÓ CHƠI" open lúc 9h - 1

===============================
Trang chủ : muhunglong.com [link]
Tải game : [link]
Yahoo : bqt_muhunglong
Tạo nhân vật : +900 điểm, 3 lần reset, 5tr zen.
===============================

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long
Sự kiện - Chiến Binh Thần Tốc [ngày 13/01]
Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open [13/01]
Giải đấu - Quyết Chiến Tân Thủ Thần Long [20h - 14/01]
Sự kiện - Đua top cao thủ Tuần 1 [ngày 13-18/01]


===============================
Mu Hưng Long trở lại ra mắt server Thần Long nguyên bản webzen "khó chơi"

Không item rác làm mất chất lục địa Mu Online.
Không wing 2.5, không wing season 8 làm mất giá trị item.
Không webshop, hỗ trợ cân bằng các chủng tộc.
Hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn nhận ngọc giá trị.
Khôi phục lại giá trị của đồng tiền Zen.
Lông vũ, Bless, Soul... sẽ có giá trị cao.
Đầy đủ mọi tính năng, event Season 6.9 Unique.
...v/v...

---------- Post added 01-11-2015 at 04:31 AM ---------- Previous post was 01-10-2015 at 11:40 PM ----------

===============================
Mu Hưng Long trở lại ra mắt server Thần Long nguyên bản webzen "khó chơi"

Không item rác làm mất chất lục địa Mu Online.
Không wing 2.5, không wing season 8 làm mất giá trị item.
Không webshop, hỗ trợ cân bằng các chủng tộc.
Hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn nhận ngọc giá trị.
Khôi phục lại giá trị của đồng tiền Zen.
Lông vũ, Bless, Soul... sẽ có giá trị cao.
Đầy đủ mọi tính năng, event Season 6.9 Unique.
...v/v...

Bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc khó quên lần đầu chơi MU !

#######[MUHUNGLONG.COm]####### Máy chủ Thần Long phiên bản "KHÓ CHƠI" open lúc 9h - 1

---------- Post added at 07:18 AM ---------- Previous post was at 04:31 AM ----------

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long
Sự kiện - Chiến Binh Thần Tốc [ngày 13/01]
Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open [13/01]
Giải đấu - Quyết Chiến Tân Thủ Thần Long [20h - 14/01]
Sự kiện - Đua top cao thủ Tuần 1 [ngày 13-18/01]


===============================
Mu Hưng Long trở lại ra mắt server Thần Long nguyên bản webzen "khó chơi"

Không item rác làm mất chất lục địa Mu Online.
Không wing 2.5, không wing season 8 làm mất giá trị item.
Không webshop, hỗ trợ cân bằng các chủng tộc.
Hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn nhận ngọc giá trị.
Khôi phục lại giá trị của đồng tiền Zen.
Lông vũ, Bless, Soul... sẽ có giá trị cao.
Đầy đủ mọi tính năng, event Season 6.9 Unique.
...v/v...

---------- Post added at 07:04 PM ---------- Previous post was at 07:18 AM ----------

Mu Hưng Long - Server Thần Long
-=== muhunglong.com ===-
--open lúc 9h ngày 13/01/2015--


===============================
Trang chủ : muhunglong.com [link]
Tải game : [link]
Yahoo : bqt_muhunglong
Tạo nhân vật : +900 điểm, 3 lần reset, 5tr zen.
===============================

Chuỗi sự kiện chào đón Server Thần Long
Sự kiện - Chiến Binh Thần Tốc [ngày 13/01]
Khuyến mãi 30% thẻ nạp mừng Open [13/01]
Giải đấu - Quyết Chiến Tân Thủ Thần Long [20h - 14/01]
Sự kiện - Đua top cao thủ Tuần 1 [ngày 13-18/01]


===============================
Mu Hưng Long trở lại ra mắt server Thần Long nguyên bản webzen "khó chơi"

Không item rác làm mất chất lục địa Mu Online.
Không wing 2.5, không wing season 8 làm mất giá trị item.
Không webshop, hỗ trợ cân bằng các chủng tộc.
Hệ thống nhiệm vụ tuần hoàn nhận ngọc giá trị.
Khôi phục lại giá trị của đồng tiền Zen.
Lông vũ, Bless, Soul... sẽ có giá trị cao.
Đầy đủ mọi tính năng, event Season 6.9 Unique.
...v/v...

Bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc khó quên lần đầu chơi MU !