Quý nhân sĩ kính mến!Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của các nhân sĩ,vào lúc 10h00 ngày 11/01/2015,HỒN KIẾM sẽ chính thức được khai mở máy chủ 1 TUNG SƠN.Khi tham gia máy chủ mới, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở Sự kiện Đua Top Tài Phú, Đua Top Võ Lâm, Đua Top Lôi Đài…
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 AlphaTest: 10h00 ngày 11/01/2015[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 Open: 10h00 ngày 13/01/2015 [KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 Trang chủ: http://honkiem.net [KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 Diễn đàn: http://diendan.honkiem.net [KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 SĐT Hỗ Trợ: 01648.794.842 [KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 Yahoo Hỗ Trợ: Hotro_honkiem [KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 Đồng khóa như đồng thường - cày cuốc tẹt ga [KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Train Đồng- 1 NPC = 25 đồng Tàn Tích Cung A Phòng
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Train Thánh Linh- Map 115 Tàn Tích Cung A Phòng​
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Hải tặc- Mỗi nhân vật mỗi ngày săn được 6 con hải tặc- Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 5 Danh Bổ Lệnh và 1 tỷ exp + 50 vạn bạc.
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Shop DBL5 Danh bổ lệnh = 1 trứng5 Danh bổ lệnh = 1 Thánh Linh Bảo Hạp5 DBL = 1 Hòa Thị Bích500 DBL = 1 Trang Bị Pet 3
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Tiêu Dao Cốc - Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối 3 lần TDC- Qua 1 ải thành công nhận được 300 Triệu exp + 50 vạn bạc thường + 50 vạn bạc khóa + 5000 đồng khóa
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15HD Đập trứng - 50 triệu kinh nghiệm .- 1 Mảnh ghép ngựa.- 1 Rương Danh Vọng trang bị.- Danh Vọng Luân Hồi Ấn.- Mảnh ghép câu hồn ngọc 5 Hệ
.[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Bạch Hổ Đường- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ đi tối đa 3 lần BHD- Qua 1 ải thành công nhận được 1 vạn đồng thường + 1v đồng khóa + 2 tỷ exp + 3 Rương Danh Vọng

[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Tống Kim3000: 2 vạn đồng thường + 5v đồng khóa + 1000 vạn bạc + 3 tỷ exp + 5 Rương Danh Vọng + 5 Mảnh ghép ngựa + 2 Danh vọng Ấn + 1 vỏ sò kim cương5000: 5 vạn đồng thường + 10v đồng khóa + 2000 vạn bạc + 7 tỷ exp + 10 Rương Danh Vọng + 10 Mảnh ghép ngựa + 3 Danh vọng Ấn + 2 vỏ sò kim cương + 1 Huyền Tinh 1110000: 10 vạn đồng thường + 15v đồng khóa + 3000 vạn bạc + 15 tỷ exp + 15 Rương Danh Vọng + 15 Mảnh ghép ngựa + 4 Danh vọng Ấn + 5 vỏ sò kim cương + 1 Huyền Tinh 12
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Thương Hội- Hoàn thành thương hội nhận được 50v đồng thường + 100v đồng khóa
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Bách Hương Quả- Nộp 3 Bách Hương Quả cho NPC có xác suất nhận được : 300 triệu exp, Danh Vọng Luân Hồi Ấn, 1 vạn đồng thường , 2 Rương Danh Vọng, 1v đồng khóa
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Loạn Chiến Tranh Hùng
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Rương Loạn chiếnTinh Thạch Thú Cưỡi2 Danh Vọng Luân Hồi Ấn3 tỷ kinh nghiệmLệnh bài Loạn chiến ( ko khóa , sử dụng nhận được 20 điểm tích lũy danh vọng )2 Vỏ Sò kim cươngRương Mảnh Câu Hồn Ngọc20 Yên ngựa (Không khóa)20 Móng Ngựa (Không khóa)1 Huyền Tinh 12 (khóa)------------------------Shop Danh Vọng Loạn chiến500 Danh vọng: 1 mặt nạ hàng long (7 ngày)400 Danh vọng: 1 Câu hồn ngọc (Khóa)50 Danh vọng : 1 trận pháp cao cấp (3 ngày)​
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Hỏa Kì Lân + Tần Thủy HoàngXuất hiện tại Map 55 Thái Hành Cổ Kính : 6h30 , 8h30 , 10h30 , 12h30 , 14h30, 16h30 , 18h30 , 20h30. Tiêu Diệt nhận được :- Thỏi đồng tiểu- Thỏi đồng trung- Danh Vọng vũ khí- Tinh thạch phượng hoàng- Thủy tinh kinh nghiệm 5 tỷ- Danh Vọng Luân Hồi Ấn- Rương Mảnh Câu Hồn Ngọc- Câu hồn ngọc- Mảnh ghép ngựa- Yên Ngựa- Móng Ngựa- Vỏ Sò kim cương- Rương Bí Tịch 150- Huyền Tinh 9 -10​
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Boss 5x, 7x , 9x- Chân nguyên tu luyện đơn- Thỏi đồng tiểu 1 vạn- Thánh Linh Bảo hạp- (Boss 9x) 1 Món Trang bị pet 3- Rương Mảnh Câu Hồn Ngọc- Tinh thạch phượng hoàng- Tinh Thạch ảnh nguyệt- Rương Danh Vọng- Rương Bí Tịch 150- Hòa Thị Bích- Huyền Tinh 9 -10
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Big Boss 150 (Cập nhập thời gian tại diễn đàn)- Rương Bá Vương( Không khóa ) ( Mở ra 1 Trang Bị Bá Vương )- Thỏi đồng tiểu 1 vạn- Thỏi đồng trung 5 vạn- Danh Vọng vũ khí- Tinh thạch phượng hoàng- Thủy tinh kinh nghiệm 5 tỷ- Danh Vọng Luân Hồi Ấn- Mảnh ghép ngựa- Yên Ngựa- Móng Ngựa- Vỏ Sò kim cương- Rương mặt nạ (mở ra mặt nạ 1 ngày)- Rương Bí Tịch 150- Tinh Thạch Thú Cưỡi
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Tu Luyện ChâuLần 1 10 vạn đồng khóaLần 2 20 vạn đồng khóaLần 3 10 Thánh Linh bảo hạp (khóa)Lần 4 1 Danh Vọng Luân Hồi ẤnLần 5 50 Chân nguyên tu luyện đơn (khóa)
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15 Phi Phong Mới + Danh Hiệu Mới + Ngoại Trang Mới
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Hệ Thống Thú Cưỡi
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Hệ Thống kỷ năng 150Đây là kỷ năng không thể thiếu cho các nhân sĩ khi hành tẩu trên giang hồ​
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15Bách Bảo RươngVòng xoay bách bảo rương không còn chứa những vật phẩm tầm thường nửa mà thay vào đó là những vật phẩm cực Vip tin rằng sẻ làm hài lòng các nhân sĩ.
[KT Hồn Kiếm]Phiên Bản Cày Quốc.Đồng Khóa Như Đồng Thường AlPhaTest 10h Ngay 11/01/15
Rương Cao quý: Mở rương nhận được 1 vũ khí Thần sa 3 dòng (được chọn hệ vũ khí - Op thần sa ngẩu nhiên)Còn nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn chỉ có tai Hồn Kiếm.. Mời các nhân sĩ Tham Gia - Khám Phá và cùng Cảm Nhận.