OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn

OPEN Máy Chủ Công Thành : 13H - Ngày 13/1/2015.
Thời Gian Đua Tóp Và Phần Thưởng Xem Tại Trang Chủ


- Hổ Trợ Tân Thủ -
- Nhận Cấp 20 -
- 1 Sét Kim Phong & Ngựa 6x –
- Cấp 80 Nhận Skill Free 1 Skill –
- X2 Exp 4 Giờ –
- X2 Skill 4 Giờ –
- Hổ Trợ Máu Luyện Công Đến Cấp 130 -
- Free 3 Lần Tẩy Tủy -

Thông Tin Server :
- Phiên Bản CTC
- Hệ Thống Kỹ Năng 90 & 120
- Hệ Thống PostItem
- Hệ Thống Trang Bị : Đồ Xanh - An Bang - Định Quốc -
- Hệ Thống Bảo Mật : Khóa Hòm - Khóa Đồ - Đính Vật Phẩm
- Hệ Thống Bang Hội
- Hệ Thống Kênh Chat

[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Mong Rằng Các Bạn Sẽ Tìm Lại Được Niềm Vui Tại Công Thành Chiến . Cám Ơn Đã Dành Thời Gian Đọc !


---------- Post added 01-13-2015 at 08:26 AM ---------- Previous post was 01-12-2015 at 05:13 PM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added at 10:37 AM ---------- Previous post was at 08:26 AM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added at 11:53 AM ---------- Previous post was at 10:37 AM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added at 12:25 PM ---------- Previous post was at 11:53 AM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added at 01:18 PM ---------- Previous post was at 12:25 PM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 01:18 PM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130


---------- Post added 01-14-2015 at 11:19 AM ---------- Previous post was 01-13-2015 at 03:10 PM ----------


OPEN Máy Chủ Công Thành - 13h NGÀY 13/1/2015

Website : http://ctc-shxt.com/
Đăng Ký : http://ctc-shxt.com/LuaChonMayChu/
Diễn đàn : http://ctc-shxt.com/diendan/
Face : https://www.facebook.com/VoLamGameVN
Tải Game : http://ctc-shxt.com/huong-dan/tai-ga...truyen-ky.html
Yahoo Admin : ctc.shxt@yahoo.com.vn
[CTC-SHXT.COM]Khai Mở Phiên Bản Chuẩn Công Thành Chiến Vào 13h Ngày 13/1/2015]

Hỗ trợ Tân thủ:

- Cấp 20

– Set Kim Phong + Ngựa 6x + 5000 Lượng

– X2 4 Giờ Exp

– X2 4 Giờ Skill Khi Đạt Cấp 80

– Free 1 Skill

– Tẩy Tủy Miễn Phí 3 Lần Tại NPC Trợ Giúp

– Hổ Trợ Mana Và Máu Đến Cấp 130