Sự kiện ngoài game: Chia sẻ bài viết "Hướng dẫn tham gia Ngọa Long US" trên các diễn đàn bàn luận về game.
Công việc phải làm: chia sẻ bài viết có tiêu đề "Hướng dẫn tham gia Ngọa Long US" (tìm trong mục Hướng Dẫn) trên các diễn đàn bàn luận về game mà bạn biết (hoặc hay tới thăm)Phần thưởng: 2k xu cho 1 chia sẻ. Số lần được chia sẻ: 10 lần (10 lần chia sẻ thành công), tổng phần thưởng là 20k.Quy tắc sự kiện: + Không giới hạn thời gian thực hiện sự kiện.+ Mỗi lần chia sẻ thành công phải cách nhau ít nhất 20 phút.+ Các chia sẻ thất bại có thể thực hiện lại ngay.+ Bài chia sẻ phải tồn tại trên forum ít nhất 10 phút. Chú ý:+ Chỉ được chia sẻ ở các diễn đàn bình luận về game.+ Tuân thủ đúng nội quy các box của forum (ai làm sai tự chịu trách nhiệm)+ Làm đúng nội quy box thì bài viết sẽ được duy trì và không bị xóa bởi Admin các forum đó.+ Hướng dẫn chi tiết các thao tác tham gia sự kiện tìm bên mục Hướng Dẫn. BQT
null