http://mu-bachlong.net

mu-bachlong.net

BÁN ĐỒ FULL SHOP TRONG GAME
MÁY CHỦ SERVER THIÊN MỆNH

Alphatest 13h phút - 10/1/2015
_______________________________________________

Open Chính thức 13h' - 13/1/2015
( tức vào lúc 1h chiều )


Thông Tin Server Open Game

Hỗ trợ tân thủ khi open game : 10 LẦN RS - 400 lv - 1500 point - 20.000.000 zen
 • Website: http://mu-bachlong.net mu-bachlong.net
 • Forum: http://bachlong.diendanmu.com/forum.php bachlong.diendanmu.com/forum.php
 • Quản lý: http://mu-bachlong.net/taikhoan mu-bachlong.net/taikhoan
 • Tải Game: http://mu-bachlong.net/taigame mu-bachlong.net/taigame
 • Cụm máy chủ: Thiên Mệnh
 • Đường truyền: 1Gbps (Ổn định không Lag)
 • Data Center: VDC
 • Kinh Nghiệm: 500
 • Tỷ lệ Rớt Đồ: 10%
 • Version: Season 6.9 Plus
 • Anti-Hack: UGK - Shield 12.0
 • Ổn định lâu dài

CƠ CẤU ĐUA TOP OPEN
 • Đua top 11h open game
 • Đua top 4 ngày open game
 • Đua top chủng tộc
 • Đua top tài phú
 • Đua top tích điểm
**********
TÍNH NĂNG SS 6.9 **********
SIÊU BOSS MU

Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí


NEW WING 2.5 - WING SS8 - WING 4

Hệ thống 3 loại wing mới wing 2.5 - wing 3 - wing 4 cho các bạn lựa chọn .


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí

Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí

NEW ACCIENTS
Cập nhật thêm 2 Set Item và vũ khí mới cho Rage Fighter và Sumonner. Cùng với 25 Set Item thần mới.


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí


NEW ITEMS SOCKET


Cập nhật thêm các set socket mới cho các bạn

Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn PhíAUTO IN GAME
Hệ thống tự động đánh trong phiên bản 6.8


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn PhíBẢNG SKILL MASTER HOÀN THIỆN


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn PhíNEW SYSTEM

Hệ thống Cash Shop là một cửa hàng mini, bán nhiều vật phẩm mới lạ và mang nhiều tính năng mới, có thể mua trực tiếp trong game.


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí

WEBSITE MANAGEMENT
Sử dụng phiên bản NBB V5.13 với nhiều tính năng mới đầy hấp dẫn như: Bảo vệ tài khoản bằng IP, Reset điểm Master....


Mu-bachlong.net Open Cụm chủ Thiên Sứ 13h ngày 13/1/2015, Giới hạn rs, Đồ miễn Phí


Mu Moi Ra, Mu Moi Open, Mu Moi Ra Hom Nay, Mu Open Thang 5, Mu Open Thang 6, Mu Moi Ra Thang 7, Mu Moi Ra Thang 8, Mu Open Thang 9, Mu Open Thang 10, Mu Moi Thang 11, Game Mu, Mu 2014, Mu 5/2014, Mu Thang 6/2014, Mu Online 2014, Mu Online , Mu Hay Nhat , Mu Online 2014 , Mu Dong Nguoi Choi , Mu Mien Phi , Mu Hot Nhat , Mu Vip , Mu Choi Lau Dai , Mu Season 6 , Mu Season 7 Mu mới ra mắt - Miễn phí hoàn toàn


---------- Post added at 06:50 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 06:50 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 11:10 PM ---------- Previous post was at 09:00 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added 01-15-2015 at 01:20 AM ---------- Previous post was 01-14-2015 at 11:10 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 03:30 AM ---------- Previous post was at 01:20 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 05:40 AM ---------- Previous post was at 03:30 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 07:50 AM ---------- Previous post was at 05:40 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:00 AM ---------- Previous post was at 07:50 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 01:37 PM ---------- Previous post was at 10:00 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 03:47 PM ---------- Previous post was at 01:37 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 04:20 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 05:21 PM ---------- Previous post was at 04:20 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 07:31 PM ---------- Previous post was at 05:21 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 07:31 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:34 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added 01-16-2015 at 12:44 AM ---------- Previous post was 01-15-2015 at 10:34 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 02:54 AM ---------- Previous post was at 12:44 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 05:05 AM ---------- Previous post was at 02:54 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 07:15 AM ---------- Previous post was at 05:05 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 09:25 AM ---------- Previous post was at 07:15 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:16 AM ---------- Previous post was at 09:25 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 12:27 PM ---------- Previous post was at 10:16 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 02:37 PM ---------- Previous post was at 12:27 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 04:47 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 04:47 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 11:17 PM ---------- Previous post was at 09:07 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added 01-17-2015 at 01:27 AM ---------- Previous post was 01-16-2015 at 11:17 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 03:37 AM ---------- Previous post was at 01:27 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 05:47 AM ---------- Previous post was at 03:37 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 07:59 AM ---------- Previous post was at 05:47 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 07:59 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 12:36 PM ---------- Previous post was at 10:26 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 12:36 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 04:57 PM ---------- Previous post was at 02:46 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 07:07 PM ---------- Previous post was at 04:57 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 09:18 PM ---------- Previous post was at 07:07 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 11:28 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added 01-18-2015 at 12:22 AM ---------- Previous post was 01-17-2015 at 11:28 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 08:13 AM ---------- Previous post was at 12:22 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:24 AM ---------- Previous post was at 08:13 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 12:34 PM ---------- Previous post was at 10:24 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 02:44 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 04:12 PM ---------- Previous post was at 02:44 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 06:28 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 06:28 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 08:38 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added 01-19-2015 at 01:42 AM ---------- Previous post was 01-18-2015 at 10:48 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 03:53 AM ---------- Previous post was at 01:42 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 06:03 AM ---------- Previous post was at 03:53 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 08:13 AM ---------- Previous post was at 06:03 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:23 AM ---------- Previous post was at 08:13 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 12:34 PM ---------- Previous post was at 10:23 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 02:44 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 04:54 PM ---------- Previous post was at 02:44 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added 01-20-2015 at 12:22 AM ---------- Previous post was 01-19-2015 at 04:54 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 12:52 AM ---------- Previous post was at 12:22 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 10:13 AM ---------- Previous post was at 12:52 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 12:23 PM ---------- Previous post was at 10:13 AM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 02:34 PM ---------- Previous post was at 12:23 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn

---------- Post added at 04:44 PM ---------- Previous post was at 02:34 PM ----------

choi ngay nhận giải lớn - choi ngay nhận giải lớn