MÁY CHỦ 1 THIÊN SƠN - 22/08
MÁY CHỦ 2 THIÊN ĐỊA - 16/10
MÁY CHỦ 3 THIÊN GIỚI - 22/12
MÁY CHỦ MỚI THIÊN LONG - 15/02

PHIÊN BẢN SIÊU KINH ĐIỂN - HOT

Phiên Bản 13 Phái với những tính năng mới nhất " GIÀ LAM KINH - CÔNG THÀNH CHIẾN " và nhiều tính năng mới sẽ được Quý nhân sỹ Khám phá.


Trang chủ : http://truyenkykiem.com
Diễn đàn : http://forum.truyenkykiem.com
Trang tài khoản : http://taikhoan.truyenkykiem.com
Yahoo hỗ trợ :
Yahoo 1 : truyenkykiem
Yahoo 2: kythuat_truyenkykiem

Truyền Kỳ Kiếm[MÁY CHỦ 4] Thiên Long - Tuyệt Phẩm Siêu kinh điển - Phiên bản 13 phái