VÕ LÂM MINH KIẾM

I. THÔNG TIN SERVERTrang chủ : http://minhkiemtruyenky.com/
Tải game : http://minhkiemtruyenky.com/cong-don...me-vo-lam.html
Face :https://www.facebook.com/1521735324706342
Thời gian bắt đầu Open : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc Open : 10h00 Sáng ngày 18/01/2015
Thời gian đua top : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc đua top: 10h00 Sáng ngày 18/01/2015


II. MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT

+Post item trên kênh hệ thống[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Mặt nạ đa dạng phong phú[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Dã tẩu full chuẩn [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Công thành chuẩn 3 trụ - MAP Vinagame[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Đính tháo item - khoá rương an toàn [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Event đa dạng phong phú[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Lôi đài hỗn chiến [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Vận Lượng[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Auto thông minh[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Giao Item Kênh Chat (new version)[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội
[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Tìm Tọa Độ Mini Map[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Dame Ngũ Hành Tương Khắc….[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Phân Biệt Nội Công Ngoại Công [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xư [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA! .
+ Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
+ Hệ Thống Công Thành Chiến Chủ Nhật Hàng Tuần [MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!


[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA![MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!
[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!

[MinhKiemTruyenKy.Com]OPEN VÕ LÂM CTC 10h Sáng NGÀY 16/01/2015 MỜI CÁC BẠN THAM GIA!---------- Post added 01-16-2015 at 08:33 AM ---------- Previous post was 01-15-2015 at 07:01 PM ----------


VÕ LÂM MINH KIẾM

I. THÔNG TIN SERVERTrang chủ : http://minhkiemtruyenky.com/
Tải game : http://minhkiemtruyenky.com/cong-don...me-vo-lam.html
Face :https://www.facebook.com/1521735324706342
Thời gian bắt đầu Open : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc Open : 10h00 Sáng ngày 18/01/2015
Thời gian đua top : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc đua top: 10h00 Sáng ngày 18/01/2015


---------- Post added at 09:36 AM ---------- Previous post was at 08:33 AM ----------


VÕ LÂM MINH KIẾM

I. THÔNG TIN SERVERTrang chủ : http://minhkiemtruyenky.com/
Tải game : http://minhkiemtruyenky.com/cong-don...me-vo-lam.html
Face :https://www.facebook.com/1521735324706342
Thời gian bắt đầu Open : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc Open : 10h00 Sáng ngày 18/01/2015
Thời gian đua top : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc đua top: 10h00 Sáng ngày 18/01/2015


---------- Post added at 10:49 PM ---------- Previous post was at 09:36 AM ----------


VÕ LÂM MINH KIẾM

I. THÔNG TIN SERVERTrang chủ : http://minhkiemtruyenky.com/
Tải game : http://minhkiemtruyenky.com/cong-don...me-vo-lam.html
Face :https://www.facebook.com/1521735324706342
Thời gian bắt đầu Open : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc Open : 10h00 Sáng ngày 18/01/2015
Thời gian đua top : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc đua top: 10h00 Sáng ngày 18/01/2015


---------- Post added 01-17-2015 at 11:36 AM ---------- Previous post was 01-16-2015 at 10:49 PM ----------


VÕ LÂM MINH KIẾM

I. THÔNG TIN SERVERTrang chủ : http://minhkiemtruyenky.com/
Tải game : http://minhkiemtruyenky.com/cong-don...me-vo-lam.html
Face :https://www.facebook.com/1521735324706342
Thời gian bắt đầu Open : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc Open : 10h00 Sáng ngày 18/01/2015
Thời gian đua top : 10h00 Sáng ngày 16/01/2015
Thời gian kết thúc đua top: 10h00 Sáng ngày 18/01/2015