Do gặp sự cố nên sever đã bị đóng 1 thời gian, Chúng tôi quyết định rs data và mở lại sv Đoàn dự với tiêu chí cày cuốc đổi DMP. Thân mời a e tham gia chiến nào
SEVER cho chơi miễn phí toàn bộ - dùng vàng đổi DMP - vàng có thể dùng tài vật đi train bán, đi thủy lao.( 1 vòng thủy lao dc 4k5 đến 6k vàng)
test từ 15/11 - 19/11/2014
Trong thời gian test chung tôi để drog như khi open để quý bằng hữu thử cày cuốc, exp x500 để hỗ trợ tốt nhất cho a e thử,
CHúng tôi sẽ có thông tin open trong thòi gian sớm nhất.

Thông tin server :
exp : x12
drog: x10 ( rớt như mưa)
Trang chủ : http://haokhianhhung.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/H%C3%...77116985823856
Link download : http://haokhianhhung.com/download.html
hỗ trợ : hotro_hkah ( yh duy nhất )
sau đây là một số tính năng của sever
Boss thúc hà rớt ngọc 5, trùng lâu, nguyên liệu thần khí 108
- Sinh tiêu tỉ lệ rớt ngọc 6 là 95%, sinh tiêu thiệp dùng hang băng chau săn dc nhiều tại sát tinh đổi.
+ Đặc biệt lên cấp nhận quà :
- lv 35 nhận BT theo phái
- lv 50 nhận 1000v
- Lv 65 : quà bất ngờ
- lv 80 nhận long văn
- lv 90 nhận thể lực cấp 6
Boss map rớt ngọc 5 và Cao cấp hợp thành phù như mưa
+ ngọc 5, CCHTP rớt ở tất cả các boss map và phụ bản hỗ trợ cày cuốc tốt
+ Hỗ trợ gamer ngay khi vào game
+ Hệ Thống set Trùng Lâu : giới liên đới ngọc kiên vs option khũng săn boss nhận được
+ Hệ thống cầy cuốc phong phú đa dạng các vật phẩm
+ Hệ Thống nâng cấp Thần Khí hay và đẹp mắt
+ YQ Skill được làm lại chuẩn hoạt động 99% - YQ 80 làm chuẩn - skill tiến cấp đẹp mắt
+ Thú Cưỡi mới thời trang cộng option cực đẹp.
+ Hệ thống Long Văn nâng cấp chuẩn cày cuốc long văn cấp 1 rớt như mưa tại binh thánh
+ Võ Hồn được thiết kế với cách nâng cấp hay
+ thường xuyên có event cho các ngày lễ lớn
+ Nhiều Phụ bản mới Thiếu Thất Sơn, Thập Nhị Sát Tinh, Ân oán Tứ Tuyệt Trang, Lâu Lan Tầm Bảo, Phiễu Miêu Phong, Yên Tử Ổ
+ Sinh Tiêu Lôi Đài ra Trùng Lâu, ngọc 6, thời trang nhuộm màu, CCHTP
+ free ngọc 4 donate ngọc 6 mọi thứ hoàn toàn có thể săn được
+ Hệ thống boss map với drog hấp dẫn.
+ Boss Thúc Hà cổ trấn có tỉ lệ rớt trùng lâu
+ Hệ thống trác lộc Chinh phạt bang hội hấp dẫn[ TEST ]Hào khí anh hùng - sv Đoàn Dự - sv cày cuốc - HoT
[ TEST ]Hào khí anh hùng - sv Đoàn Dự - sv cày cuốc - HoT
[ TEST ]Hào khí anh hùng - sv Đoàn Dự - sv cày cuốc - HoT
[ TEST ]Hào khí anh hùng - sv Đoàn Dự - sv cày cuốc - HoT