KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến

OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015

HIỆN SEVER ĐANG MỞ TEST
Cam Kết:Chống Hack Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

Trang Chủ: http://kiemvu.net
Đăng Kí:
http://id.kiemvu.net/#dang-ky
FORUM: http://forum.kiemvu.net/forum.php
Yahoo Suppor: gmkiemvu
Face Page: Truy Cập Trang Chủ
Diễn Đàn: Chuẩn bị update
Đường truyền: 1Gbps
Bảo mật: Anti-Chống Hack Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

Phiên bản: Đồ xanh, An Bang Định Quốc


Số Lượng Member Online: 648 Thành Viên. Đỉnh điểm lên (700)

.


II.Thông Tin Hỗ trợ tân thủ:

· Sét Kim Phong ( Khóa Vĩnh Viễn theo mốc Lever)

- Vòng Sáng Hỗ Trợ máu mana

- Thần hành phù, Thổ địa phù v...v

· Nhận Bình Tiên Thảo Lộ ( Khóa )


. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ


. Nhận Phần thưởng hàng ngày tại ( Npc Lễ Quan )


III.Thông Tin Server.

-Server với sự hỗ trợ của đội ngũ và luôn hiểu được người chơi cần điều gì
-Vì là Version CTC cuối, nên mọi tính năng đều được fix cực chuẩn.
-Bày Bán, Đấu Giá KCL, Thu Thuế Cho Bang Chiếm Thành, Ủy Thác Rời Mạng.
-Phân Chia Kênh Chat Như VNG.
-Rao Item Kênh Chat Như VNG.
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
-Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
-Tìm Tọa Độ Mini Map.
-Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x Chuẩn tính năng
-Hệ Thống Skill 120, Thúy Yên Tàn Hình, Thiên Nhẫn Hoản Loạn,Côn luân bất tử, Võ Đang miễn dịch, Thiên Vương Ktc + 5%, Nga Mi Full kỹ năng.....Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Đồ Tím.
-Bến Thuyền PLD, Liên Đấu, Vượt Ải, Hoa Đăng, Boss Sát Thủ, Boss HK Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss:
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái )
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.IV. Tính Năng Nổi Bật.


-AuTo Build Riêng, chuẩn như Auto VuLanPro: Chạy Tọa Độ, Quây Quái, Tự Động Phù, Mua Thuốc, Lên Map, Lọc Trang Bị, Chuyển Vòng Sáng Nga My.
-Tự sữa đồ, Tự quay lại địa điểm train map
-Tính Năng Sư Đồ - Nhận nhiều ưu đãi.

-Tính Năng Kết Hôn - Tâm Tâm Tương Ánh Phù.
-Tính Năng Vạn Sự Thông - Tìm Vị Trí Người Chơi.
-Tính Năng Khảm Nạm Trang Bị Xanh chuẩn VNG.
-Chế Tạo Trang Bị Tím Chuẩn Nhất Trong Jx Private.
-Bang Hội chuẩn VNG, đổi tên thành viên, phân quyền, chức năng phường thợ, KV Bang Hội.
-Ủy Thác Nhận Exp khi Bày Bán hoặc rời mạng.
-Hệ Thống Shop Chuẩn: Shop Liên Đấu, Tống Kim, Phúc Duyên,...

V. Hình Ảnh Chi Tiết Về Game:
Bán Hàng
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Dã Tẩu
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Post Item
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!

Sư Đồ Thiếp:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Skill 120:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 801x600.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x603.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Tự Chạy Tọa Độ:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Vạn Sự Thông:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Uỷ Thác Kỹ năng hoặc kinh nghiệm:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 819x634.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Shop Liên Đấu:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Bang Hội Và Tác Phường:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Đồ Tím:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Khảm Nạm Trang Bị Xanh:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x605.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!
Kết Hôn:
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!! This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x605.
[18/1/2015] Khai Mở Phiên Bản Công Thành Chiến Chuẩn VNG Full Tính Năng, Full Auto!!


---------- Post added 01-16-2015 at 12:08 PM ---------- Previous post was 01-15-2015 at 11:00 PM ----------

KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến

OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015

HIỆN SEVER ĐANG MỞ TEST
Cam Kết:Chống Hack Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

Trang Chủ: http://kiemvu.net
Đăng Kí: http://id.kiemvu.net/#dang-ky
FORUM: http://forum.kiemvu.net/forum.php
Yahoo Suppor: gmkiemvu

---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 12:08 PM ----------

KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến

OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015

HIỆN SEVER ĐANG MỞ TEST
Cam Kết:Chống Hack Full, KO ROLLBACK KO BUG PHÁ

Trang Chủ: http://kiemvu.net
Đăng Kí: http://id.kiemvu.net/#dang-ky
FORUM: http://forum.kiemvu.net/forum.php
Yahoo Suppor: gmkiemvu

---------- Post added 01-17-2015 at 08:53 AM ---------- Previous post was 01-16-2015 at 06:56 PM ----------

I.Thông Tin Hỗ trợ tân thủ:

· Sét Kim Phong ( Khóa Vĩnh Viễn theo mốc Lever)

- Vòng Sáng Hỗ Trợ máu mana

- Thần hành phù, Thổ địa phù v...v

· Nhận Bình Tiên Thảo Lộ ( Khóa )

. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ

. Nhận Phần thưởng hàng ngày tại ( Npc Lễ Quan )


III.Thông Tin Server.

-Server với sự hỗ trợ của đội ngũ và luôn hiểu được người chơi cần điều gì
-Vì là Version CTC cuối, nên mọi tính năng đều được fix cực chuẩn.
-Bày Bán, Đấu Giá KCL, Thu Thuế Cho Bang Chiếm Thành, Ủy Thác Rời Mạng.
-Phân Chia Kênh Chat Như VNG.
-Rao Item Kênh Chat Như VNG.
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
-Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
-Tìm Tọa Độ Mini Map.
-Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x Chuẩn tính năng
-Hệ Thống Skill 120, Thúy Yên Tàn Hình, Thiên Nhẫn Hoản Loạn,Côn luân bất tử, Võ Đang miễn dịch, Thiên Vương Ktc + 5%, Nga Mi Full kỹ năng.....Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Đồ Tím.
-Bến Thuyền PLD, Liên Đấu, Vượt Ải, Hoa Đăng, Boss Sát Thủ, Boss HK Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss:
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái )
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.


IV. Tính Năng Nổi Bật.

---------- Post added at 07:55 PM ---------- Previous post was at 08:53 AM ----------

II.Thông Tin Hỗ trợ tân thủ:

· Sét Kim Phong ( Khóa Vĩnh Viễn theo mốc Lever)

- Vòng Sáng Hỗ Trợ máu mana


- Thần hành phù, Thổ địa phù v...v


· Nhận Bình Tiên Thảo Lộ ( Khóa )

. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ

. Nhận Phần thưởng hàng ngày tại ( Npc Lễ Quan )III.Thông Tin Server.

-Server với sự hỗ trợ của đội ngũ và luôn hiểu được người chơi cần điều gì
-Vì là Version CTC cuối, nên mọi tính năng đều được fix cực chuẩn.
-Bày Bán, Đấu Giá KCL, Thu Thuế Cho Bang Chiếm Thành, Ủy Thác Rời Mạng.
-Phân Chia Kênh Chat Như VNG.
-Rao Item Kênh Chat Như VNG.
-Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội – Phân Biệt Màu Bang Chủ Và Thành Viên - Thông Báo Bang Hội .
-Phân Quyền – Đổi Tên –Phát Lương– Hiển Thị On / Off
-Đính Tháo Trang Bị (new version )
-Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )
-Tìm Tọa Độ Mini Map.
-Tống Kim Có ~ Xem Tốp Và Shop Thuốc Lắc Chuẩn VNG.
-Dame Ngũ Hành Tương Khắc, Hiệu Ứng Chuẩn.
-Skill Level 10, 30, 60 Hỗ Trợ Skill 9x Chuẩn tính năng
-Hệ Thống Skill 120, Thúy Yên Tàn Hình, Thiên Nhẫn Hoản Loạn,Côn luân bất tử, Võ Đang miễn dịch, Thiên Vương Ktc + 5%, Nga Mi Full kỹ năng.....Chuẩn VNG.
-Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt - Đồ Tím.
-Bến Thuyền PLD, Liên Đấu, Vượt Ải, Hoa Đăng, Boss Sát Thủ, Boss HK Tìm Lại Cảm Giác Xưa.
Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss:
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái )
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.

---------- Post added 01-18-2015 at 11:40 AM ---------- Previous post was 01-17-2015 at 07:55 PM ----------

KHAI MỞ SEVER KIẾM VŨ

CỤM MÁY CHỦ: Kiếm vũ Công Thành Chiến

OPENBETA 13h Ngày 18/1/2015


Read more: http://game.topviet.vn/showthread.ph...#ixzz3P3ECOtCy

---------- Post added at 01:51 PM ---------- Previous post was at 11:40 AM ----------

Nhấn tìm Tọa Độ Mini Map. ( Hệ thống tự di chuyển )
-Săn Boss Hoàng Kim chia ra 2 loại boss:
+ Boss Tiểu ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh )
+ Boss Đại ( Võ lâm mật tịch, Tẩy Tủy Kinh, Tinh Hồng, Thủy Tinh, Đồ Hoàng Kim Môn Phái )
=> Bản Công Thành Chiến Không Cho ra các loại đồ khác như: Kim ô, thiên ma, thiên tứ .....vv.vvv. Chỉ có đồ tím và Hoàng Kim Môn Phái.
-Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa.