{Thatlongkiem.com } Chính Thức Khai Mở Máy Chủ Mới Server Mang Tên Đế Vương , Một Server , đông nhất Hiện Nay , Chức Năng Cày Cuốc Víp Chưa Từng Có , Tất Cả Các Hoạt Động Điều Có Đồ Víp : Boss 55 75 95 , Bao Vạn Đồng , Thương Hội , HKL,LKL,HKL ,Tạ Tốn , Tần Thủy Hoàng , Ngoài Ra Những Trận Tống Kim , Đánh Nguyên Soái Và NPC Rớt Đồ Cực Víp Như Lệnh Bài Long Hồn , Tinh Thạch Thánh Hỏa , Hòa Thị Bích , Chân Nguyên Tu Luyện Đơn , Túi Tiền Vàng , Và Tất Cả Các Mảnh Ghép Các Loại Như Mảnh Ghép Ấn , Mảnh Ghép Ngựa , Rương Trang Bị Đồng Hành , Ngoài Ra Có Mảnh Ghép Mặt Nạ Víp Để Cường Hóa Mặt Nạ , Và Các Map Trein Đồng Điều Có Tất Cả Các Vật Phẩm Và Mảnh Ghép Các Loại Tiền Du Long Và Đồng

Trang Chủ :http://thatlongkiem.com/intro/

Đăng Ký Tài Khoản :http://id.vietgame.us/devuong/

{thatlongkiem.com} Máy Chủ Mới Server ĐếVương Chính Thức Alphatest 16/1/Open 22/1/15