Hiện Tại Mình Sẽ Đầu Tư Thử Game TLBB Private này
Các Bạn Nào Muốn Hợp Tác Thì Pm yahoo
tunguyen2000vn@yahoo.com.vn